Regjeringen og næringslivet inngår intensjonsavtale om klimapartnerskap

Publisert

Signering av intensjonsavtale om klimapartnerskap med regjeringen.

Signering av intensjonsavtalen: (fra venstre) Bent Apeland, adm. dir. Virke, Ole Erik Almlid, adm. dir. NHO, Tor-Arne Borge, adm. dir. Kystrederiene, Harald Solberg, adm. dir. Norges Rederiforbund, Steinar Krogstad, andre nestleder i LO. Foto: NHO

Intensjonsavtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet er signert. Den legger til rette for forhandlinger om bransjevise klimapartnerskapsavtaler mellom staten og ulike sektorer i næringslivet, som alle skal gjennom en omstilling mot lavutslippssamfunnet.

- Næringslivet er godt i gang, og mange bedrifter har et svært bevisst forhold til klimaforpliktelsene og egne utslipp, og jobber målrettet for å omstille seg. Men de opplever også store barrierer som krever samarbeid for å løses, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- For NHO er det viktig at etablerte satsinger og samarbeid legges til grunn for arbeidet med klimapartnerskapet. Slik kan vi kan bruke tid og ressurser på å overvinne barrierene og gjennomføre tiltakene. Vi skulle gjerne sett at avtalen var enda tydeligere på måloppnåelse og gjennomføring, men det viktigste er at partene har felles intensjon om å lykkes. Nå er det opp til de ulike bransjene å melde seg på og følge opp. Utålmodigheten er stor, ikke minst i NHOs lands- og bransjeforeninger. Det tror jeg regjeringen vil merke allerede denne uken, sier Almlid.

Intensjonsavtale om klimapartnerskap