Partnerskap for reduksjon av engangsprodukter i plast

Publisert

Bilde fra regjeringens plastpartnerskap

Foto: NHO

NHO har signert miljøavtale med statsråden om å redusere engangsprodukter i plast. Vi anbefaler andre virksomheter som importerer engangsplast eller har stort forbruk av disse produktene, til å slutte seg til partnerskapet.

NHO har signert miljøavtale med statsråden om å redusere engangsprodukter i plast.

Vi anbefaler at andre virksomheter slutter seg til partnerskapet. Tidligst ute er våre medlemsbedrifter Norengros og Reitan Convenience (Narvesen, Seven Eleven m.fl.) fra NHO Service og Handel, og vi takker for engasjementet! Les mer her.

Meld fra til din landsforening i NHO-fellesskapet hvis dette kan være aktuelt for din bedrift. 

Her finner du din landsforening 

- I 2020 ledet NHO en arbeidsgruppe opprettet av KLD som anbefalte miljøavtale om engangsprodukter i plast for å oppfylle EUs plastdirektiv. Det er gledelig å se resultater av dette arbeidet, sier Hauglie.

I NHO har vi lang tradisjon for å inngå miljøavtaler med staten. Miljøavtaler er motiverende for næringslivet og gir eierskap til fastsatte mål.

Plast er nyttig i bruk, blant annet fordi stoffet er lett, formbart og holdbart og bidrar til mattrygghet og redusert matsvinn. Plastforsøpling og plastforurensning er også et av vår tids raskest økende globale miljøproblemer. Det er derfor nødvendig å redusere forbruket av engangsartikler av plast med høy forsøplingsfare.

Med dette plastpartnerskapet bidrar vi til å oppfylle EUs engangsplastdirektiv art 4. Konkret samarbeider vi om en ambisiøs og vedvarende reduksjon i forbruk av engangs matbeholdere for hurtigmat eller ta-med-mat og drikkebegre med lokk, som er laget helt eller delvis av plast. Det er satt en målsetting om å redusere forbruket med 50 prosent av disse produktene.  

Les hele rapporten til arbeidsgruppen her. 

Les plastpartnerskapsavtale her