Staten og næringsorganisasjonene har forlenget NOx-avtalen med to år

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid

Staten og næringsorganisasjonene har forlenget NOx-avtalen (2018-2025) med to år, slik at virketiden løper ut 2027. Tillegget innebærer at det fastsettes utslippstak for årene 2026-2027, og at avtalen gir grunnlag for avgiftsfritak for NOx-avgift til 31. desember 2027.

Næringslivet takker klima- og miljødepartementet og regjeringen for at avtalen forlenges med to år.

- NOx-avtalen er en viktig miljøavtale for næringslivet og bedriftene som er omfattet av ordningen. Forlengelsen innebærer forutsigbarhet for virksomhetene og NOx-fondets støtteordning bidrar til å sikre gjennomføring av viktige prosjekter som reduserer NOx-utslippene i Norge., sier NHO-sjef Ole Erik Almlid

Næringslivets NOx-fond skal sørge for at miljømålene i NOx-avtalen oppfylles.

- Det er et krevende nytt utslippstak som er avtalt. NOx-utslipp omfattet av avtalen skal holdes under 161.000 tonn samlet for årene 2026-2027 (gjennomsnitt 80.500 tonn/år). Det er 16 prosent utslippsreduksjon i forhold til nivået i 2020-2021, sier Almlid.

NOx-tiltak medfører ofte reduserte utslipp av klimagasser.

- Vi har oppfylt våre forpliktelser med NOx-avtale i 14 år, og vi skal arbeide målrettet sammen med bedriftene og NOx-fondet for å levere avtalte utslippsreduksjoner fremover, sier NHO-sjefen.

Les mer:

Avtaledokumentet
NOx-fondets hjemmeside