Eksport er avgjørende

Publisert

Øystein Dørum under Arendalsuka 2022

Øystein Dørum under Arendalsuka 2022. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen/NHO

Et intervju med E24, publisert 13. februar, kan etterlate et inntrykk av at NHO mener at eksport ikke er viktig. Det inntrykket må korrigeres.

Norges velstand er tuftet på handel. Eksport og import muliggjør arbeidsdeling, spesialisering og stordrift. Daglig deltar norske eksportører i et VM om å være best og billigst, som presser dem til å tenke nytt, jobbe smartere og vri produksjonen dit mulighetene er. Slik får vi mer ut av våre menneskelige og naturgitte ressurser. Eksport gjør markedet større. Selv om de fleste norske bedrifter opererer lokalt eller nasjonalt, har mange, og særlig de større, tatt markedsandeler ute basert på sine fortrinn og sin kompetanse.  Eksport gir dessuten inntekter til import av varer og tjenester som vi ikke kan produsere selv.

Over tid må et land ha balanse i utenriksøkonomien. Det er også ett av målene NHO har lagt til grunn i vårt veikart for fremtidens næringsliv. Blant annet takket være høye olje- og gassinntekter har Norge nå store overskudd i utenriksøkonomien. Fremover vi disse avta. Derfor er det også rasjonelt å identifisere og utvikle nye områder for eksportrettet verdiskaping. Slikt tar tid. Arbeidet må derfor starte før handelsbalansen blir et problem. For å nå klima- og bærekraftsmålene i tide er det dessuten nødvendig med tettere internasjonalt samarbeid og konkurranse. Også dette taler for en langsiktig og strategisk innsats på eksport.

NHO støtter derfor målrettede satsinger for å få frem lønnsomme eksportinitiativer. Vi jobber tett med våre medlemsbedrifter om hvordan de kan realisere sine ambisjoner og slik gi positive bidrag til norsk verdiskaping. Vi deltar blant annet i Nasjonalt eksportråd som regjeringen har satt ned for å sikre at det norske laget jobber systematisk, koordinert og bedriftsrettet med eksport.

Dette er et innlegg skrevet av sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.