NHO og Innovasjon Norge styrker samarbeidet

Publisert

NHO og Innovasjon Norge skal samarbeide tettere for å styrke eksporten fra norske bedrifter.

Les hele samarbeidsavtalen mellom Innovasjon Norge og NHO her

Norske bedrifter er nødt til å navigere seg i en stadig mer komplisert verden. Krigen i Ukraina, høye energi- og råvarepriser, leveranseutfordringer i globale verdikjeder, økende geopolitiske spenninger, inflasjon og økte renter øker usikkerheten for næringslivet. NHO og Innovasjon Norge ønsker å bidra til at norsk næringsliv står rustet til å bidra med de beste løsningene i relevante markeder.

Samarbeidet mellom de to organisasjonene er spesielt rettet inn mot regjeringens ambisjon om å øke eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030. Her kan et forsterket samarbeid kunne bidra til å bygge nye, sterke eksportnæringer.

-NHO og Innovasjon Norge har en sterk felles interesse av å bidra til at norsk næringsliv klarer å øke sin eksport med 50% frem mot 2030. Et forsterket samarbeid mellom NHO og Innovasjon Norge vil bidra til at vi sammen kan dra felles nytte av kunnskapen og nettverket våre organisasjoner besitter, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, fremhever at samarbeidet  forsterkes på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

-For å levere på våre felles ambisjoner og bidra best mulig til utvikling i norsk næringsliv, må vi samarbeide tettere og bruke hverandres styrker regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Regionalt forsterkes samarbeidet gjennom felles analyser av status for norsk næringsliv. Nasjonalt ønsker vi blant annet å videreutvikle samarbeidet om grønne forretningsmodeller, mens vi på europeisk nivå vil utvikle felles samarbeidsarenaer i Brussel og felles strategier inn mot EU. Globalt skal vi samarbeide for å øke norsk eksport og levere på regjeringens ambisjoner. Vi gleder oss til forsterke et allerede godt samarbeid med NHO.

-Jeg ser frem til en tettere dialog mellom våre organisasjoner og også mot et økende antall konkrete samarbeidsmuligheter, både nasjonalt og internasjonalt, avslutter Almlid.