Rapport om fremtiden til EUs indre marked

Publisert

På bestilling fra EUs medlemsland har Enrico Letta, den tidligere italienske statsministeren, utarbeidet en rapport om det indre marked. Rapporten tar til orde for å styrke det indre marked for å skape en mer bærekraftig fremtid og økt velstand for europeiske innbyggere.

Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, som i år fyller 30 år. Letta poengterer at verden på den tiden var mindre integrert. Verden har endret seg stort de siste 30 årene og maktpolitikk er igjen tilbake. Krig og handelskonflikter utfordrer det regelbaserte internasjonale systemet og verdiene EU er bygget på.

Rapporten presenterer en rekke tiltak for å videreutvikle det indre marked slik at Europa kan konkurrere i en mer usikker og lukket verden. Utviklingen i Europa må skje raskere, på en større skala og krever nok finansielle ressurser.

Letta trekker frem tre sektorer med særlig potensiale for mer integrasjon: finans, telekommunikasjon og energi. I tillegg tar rapporten til orde for å fjerne barrierer for å kunne tilby tjenester på tvers av landegrenser.

Rapporten kan leses i sin helhet her (consilium.europa.eu).

NHO har levert et skriftlig innspill til arbeidet med en påminnelse om at det indre marked består av 30 land. Gjennom NHOs paraplyorganisasjon BusinessEurope har vi også deltatt på flere møter med Letta og hans team.