USAs subsidiepakke IRA vil få negative konsekvenser for investeringer i Norge og Europa

Publisert

Industri, illustrasjonsbilde til årskonferansen 2017, made in norway

Industri, illustrasjonsbilde til årskonferansen 2017, made in norway.

Amerikanernes Inflation Reduction Act (IRA) vil vri investeringer i grønne verdikjeder vekk fra Norge og Europa til fordel for USA viser ny rapport.

Rapporten, som er laget av Menon Economics på oppdrag fra NHO, har sett på amerikanernes Inflation Reduction Act (IRA) og sammenlignet med støttenivå i Norge og Europa. Den viser at investeringene i Norge og Europa blir betydelig utfordret av høye støttenivåer i USA.

Menon Economics har sett på effekten innenfor tre verdikjeder: batteri, hydrogen og havvind. De skriver at:

  • batteriproduksjon i Europa vil bli negativt påvirket av IRA. - asiatiske investorer vil se mot USA i stedet for Europa.
  • investeringer i blått hydrogen vil bli mer attraktivt i USA. - Den største effekten for produksjon av grønt hydrogen vil være en reduksjon i produksjonskostnaden. Usikkerhet rundt støtte i Europa, vil også kunne påvirke investeringsbeslutninger.
  • IRA vil ha liten effekt på offshore vind og generelt en relativt liten effekt på prisen på fornybar energi.

– Det rapporten viser er at vi nå står overfor noen betydelige risikoer som følge av IRA. Det er risiko for at investeringer dras til USA, og det er risiko for unødvendige forsinkelser i det grønne skiftet i Norge og Europa. Vi må søke etter konkurransedyktige rammevilkår og effektive støtteordninger samtidig, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.

Last ned

Hovedrapporten

Delrapport om batteri

Delrapport om hydrogen

Delrapport om havvind

 

Webinar

Hele rapporten ble presentert på et webinar hos NHO 26.mai 2023. Se hele opptaket her: