Blikk utenfra på Norges energifremtid

vindmøller og kraftmaster

Verden gjennomgår en energiomstilling, men hastigheten og dybden i denne omstillingen er usikker. Det viser rapporten fra Chatham House, som har intervjuet ledende energieksperter om fremtidens energimarkeder.

Norge er en av verdens største eksportører både av energi og kapital, og kan bidra betydelig utover landets grenser mot en netto-null-utslippsverden, ifølge Chatham House. Men intervjuene viser også at Norge har mye å gå på når det gjelder å gjøre sin kompetanse, teknologier og perspektiver mer kjent internasjonalt. Mange norske bedrifter har i dag store oppdrag og leder an på mange områder globalt, men vår utadrettede aktivitet bør trappes opp.


Om rapporten

Chatham House-rapporten "Expert Perspectives on Norway’s Energy Future" en del av grunnlaget for NHOs veikartprosjekt. Formålet med rapporten er å få en bredere forståelse av hvordan Norges fremtidige rolle som energinasjon vurderes utenfra.  
 
Rapporten består av to deler: 
Den ene delen er en samling av 15 intervjuer med internasjonalt anerkjente eksperter innen energi, industri og klima, som alle er blitt utfordret spesifikt på Norges muligheter og utfordringer som energinasjon fremover. Dette inkluderer olje og gass, fornybar energi og kraftkrevende industri. Blant ekspertene finner vi Dr. Fatih Birol (IEA), Michael Liebreich (grunnlegger av Bloomberg New Energy Finance), Paul Stein (Rolls-Royce), Mark Campanale (Carbon Tracker) og Zoe Knight (HSBC).  
 
Den andre delen er Chatham House egen analyse av Norges rolle som energinasjon fremover, samt utfordringer og muligheter i den energiomstillingen som pågår. Analysen bygger på materialet fra ekspertintervjuene og intern ekspertise i Chatham House.  
 
Intervjuene og analysen ble gjennomført høsten 2019, og fanger ikke opp de akutte endringene som har skjedd i energimarkedene i kjølvannet av Covid-19 pandemien, herunder etterspørselssvikten med tilhørende produksjonsoverskudd i oljemarkedet. Dette håndteres i form av et forord fra Chatham House i starten av rapporten. 

 
Utdrag fra ekspertintervjuene

Dr. Fatih Birol, executive director of the IEA    
"Norway is among the leaders in both CCUS and clean hydrogen production – these are key components of the longer-term options for decarbonization in several energy-intensive sectors. Moreover, it is currently developing a full-scale CCS project, including two capture facilities (Fortum waste-to-energy and Norcem cement) and a CO2 transport and storage hub (the Northern Lights project). Therefore, it could play an important leading role during the decarbonization transition." 
 
Michael Liebreich - founder of Bloomberg New Energy Finance 
"Norway is a leader in rolling out EVs and related infrastructure but it has a modesty about saying ‘we are world class’ […] The country is also world-class in eliminating gas flaring and could export that as a package of services including finance, government access and engineering services to solve flaring in other countries […] Norway could play a catalytic role in helping the world deal with climate change. It should aim for decarbonization by 2050 and in the meantime its oil and gas industry and heavy industry need to be ethical suppliers of their products."

 
Kommentar fra NHO 

- Rapporten gir et interessant innblikk i omverdenens syn på Norge som energinasjon og hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor. Hastigheten og dybden i energiomstillingen er et gjennomgående tema i rapporten, og usikkerheten blant ekspertene er stor, sier Mari Sundli Tveit, politikkdirektør i NHO.

- En viktig lærdom er at omverdenens kunnskap om Norge som energinasjon er mindre enn det vi liker å tro. Mange vet at vi er en olje- og gassprodusent, og har hørt om vannkraften og oljefondet. De fornybare ressursen våre, den kraftkrevende industrien, og hvilke løsninger vi har å tilby til Europa og verden, er lite kjent. Dette er en viktig vekker for Norge.

- Vi kan ikke sitte stille og vente på at EU skal be oss utvikle CCS, hydrogen, batterier, havvind eller nye mellomlandsforbindelser. Vi må gripe mulighetene og demonstrere teknologi og prosjekter. Samtidig må vi engasjere oss langt mer i prosessene rundt EUs Green Deal, slik at store eksportmuligheter kan utvikles, sier Sundli Tveit.