Med store beløp følger stort ansvar

Førerløse brøytebiler til bruk på flyplasser

Gode løsninger krever ambisiøse og risikovillige offentlige innkjøpere, og det krever ambisiøse og løsningsorienterte bedrifter. Men det skjer ikke av seg selv.