Ny rapport: Mindre bedrifter kan få flere kontrakter

- NHO har jobbet lenge for at det skal bli mangfold i offentlige anskaffelser, slik at store og små bedrifter kan konkurrere på lik linje. Nå er vi blitt hørt, sier advokat i NHO, Arnhild Dordi Gjønnes.

- NHO har endelig blitt hørt. Følges tiltakene fra en fersk rapport opp, er det en seier for mangfoldet i næringslivet, sier Arnhild Dordi Gjønnes, advokat for offentlige anskaffelser i NHO.

Næringsminister Iselin Nybø vil at det offentlige skal dele opp flere kontrakter, slik at mindre bedrifter også skal kunne konkurrere om dem. I en ny rapport viser hun til at offentlig sektor ikke er flinke nok til å dele opp store kontrakter.

- Når vi nå kjemper for at norsk næringsliv skal få vind i seilene, er det avgjørende at kontraktstørrelsene er riktig. Rapporten viser at offentlig sektor ikke er flinke nok til å dele opp store kontrakter. Det er uheldig, påpeker Nybø.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som har engasjert Oslo Economics og Inventura for å vurdere de markedsmessige konsekvensene av store offentlige kontrakter i tre utvalgte markeder. Departementets anbefaling er at offentlige oppdragsgivere bør ta hensyn til både behovsdekning, kostnadseffektivitet og konkurransevirkninger ved valg av kontraktstørrelser.

Dagens regler sier at oppdragsgivere skal vurdere å dele opp kontrakter, eller begrunne hvorfor de ikke gjør det.

- NHO har vært særlig kritisk til anvendelsen av regelverket hvor statlige oppdragsgivere har tildelt landsdekkende rammeavtaler hvor mindre bedrifter ikke har hatt "en sjans i havet" til å delta, sier Arnhild Dordi Gjønnes, og legger til at NHO ønsker mangfold, slik at store og små bedrifter kan konkurrere side om side. De små bedriftene må ikke utelukkes fra markedet.

Rapporten peker på flere mulige tiltak for å fremme riktige kontraktstørrelser og sikre god konkurranse. Av generelle tiltak foreslås det blant annet å jobbe for bredere markedsdialog om kontraktstørrelse og krav, informere/instruere om å dele opp eller begrunn-prinsippet og stille krav om å forklare kontraktstørrelse, uansett oppdeling eller ikke.

Den nye utredningen har særlig vurdert virkningen av store offentlige kontrakter i markedene for hotell, anlegg og storhusholdning. Det foreslås også tiltak rettet mot de spesifikke bransjene:

Veileder for hvordan mat- og drikkeanskaffelser kan gjøres på en måte som åpner for små aktører.

Portal for hotelltjenester som gjør det mer effektivt å bruke leverandører som kun har én lokasjon.

Porteføljeplan for bygg- og anleggskontrakter, som tar hensyn til utviklingen av norske leverandører.

Les hele rapporten her

 Ved eventuelle spørsmål kan advokat Arnhild Dordi Gjønnes kontaktes på epost arnhild.d.gjonnes@nho.no eller telefon 91637077.