Egen pensjonskonto (EPK) - hvilke plikter har du som arbeidsgiver?

Nyhet, Pensjon og forsikring

Publisert

1,5 millioner nordmenn vil få sin egen pensjonskonto i 2021, hvor pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere jobber samles på ett sted. Det vil ha betydning for bedriftene og de ansatte.

- Pensjon oppleves for mange som komplisert og vanskelig. Innføringen av egen pensjonskonto vil bidra til et enklere og mer helhetlig pensjonssystem, og samling av pensjonsmidler fra ulike arbeidsforhold vil kunne gi mer kostnadseffektiv forvaltning, sier avdelingsdirektør i NHO, Kristin Diserud Mildal. 


Hvorfor egen pensjonskonto? 

Når en ansatt i dag slutter i en bedrift som har innskuddspensjon, får vedkommende utstedt et pensjonskapitalbevis. Den enkelte overtar da kostnadsansvaret og det tilføres ikke lenger ny sparing. Prisene for pensjonskapitalbevis har vært høye, sammenliknet med prisene bedriftene har for sine innskuddsordninger. Dette skyldes nok i stor grad at oppmerksomheten, og dermed konkurransenhar vært lav. 

Hensikten med egen pensjonskonto er å gi: 

  • Mer pensjon for hver krone bedriften sparer for sine ansatte. 
  • Samlede pensjonsmidler kan bidra til økt kompetanse og bevissthet om egen pensjon. 
  • Bedre synlighet og høyere verdsetting av pensjonssparingen den enkelte har gjennom sin arbeidsgiver. 

Hva blir nytt med egen pensjonskonto? 
  • Pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold vil samles i en egen pensjonskonto. Pensjonskontoen vil ligge sammen med sparingen som skjer i innskuddspensjonsordningen som bedriften har hos sin leverandør. Dette vil skje uten at den enkelte trenger å foreta seg noe.  

Tidligere opptjent pensjonskapital og opptjening i nåværende arbeidsforhold forvaltes med samme investeringsvalg, og med lik sats for forvaltningskostnader. Den ansatte skal selv dekke forvaltningskostnader for tidligere opptjent pensjonskapital. 

  • Dersom den ansatte ikke ønsker at pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold skal flyttes eller samles, må vedkommende reservere seg mot dette innen en tre-måneders frist fra 1. februar 2021. 
  • Den enkelte kan også velge at pensjonskontoen skal være hos en annen leverandør enn den bedriften har valgt (såkalt selvvalgt leverandør). 

- Selv om det er den ansatte som i størst grad vil oppleve endringer, er det også viktig at bedriftene setter seg inn i hva som blir nytt med egen pensjonskonto. Bedriften vil få et ansvar for å informere egne ansatte om endringeneLeverandørene vil utarbeide informasjonen som skal til de ansatte og legge til rette for at den formidles, sier Diserud Mildal. 

I forbindelse med innføring av pensjonskonto er det også kommet i forskriften at arbeidsgiver på forespørsel fra bedriftens pensjonsleverandør skal utlevere kontaktinformasjon (epostadresse, mobiltelefonnummer eller postadresse) som arbeidsgiver har for de ansatte.  


12 månedersregelen fjernes 

Samtidig med innføring av pensjonskonto fjernes regelen om at man må ha vært ansatt i bedriften i minst 12 måneder for å få med seg pensjonskapitalen når man slutter. Frem til nå har disse midlene blitt tilbakeført bedriftens innskuddsfond.  

Endringen innføres fra 1.1.2021 og innebærer at ansatte som slutter etter denne datoen skal få med seg sin pensjonskapital selv om de har vært ansatt i mindre enn 12 måneder. 

Les mer om pensjon og forsikring