Endringer i opplysningsplikten til skattemyndighetene ved bruk av utenlandske arbeidstakere og oppdragsgivere

NHO viser til høringsnotat 30. juni 2021 med forslag til endringer i opplysningsplikten til skattemyndighetene ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere.

NHO er positive til de foreslåtte endringene. Vi mener at de kan bidra til å forenkle en ordning som er administrativt tyngende for bedrifter som bruker utenlandsk arbeidskraft, og dermed senke bedriftenes administrative kostnader.