NHO: Partiene må gi skatteavklaring

Publisert

Ole Erik Almlid pressebilder

Foto: Moment Studio

NHOs har en klar oppfordring til de politiske partiene som lager nye program for neste stortingsperiode: Avklar hva dere skal gjøre med den altfor høye eierbeskatningen. Vil dere fjerne skatten på næringsrelatert kapital?

Skattetrykket på private eiere bør bli en stor sak i valgkampen. I en urolig tid med økende utgifter og grønn omstilling trengs mer kapital lokalt. Ikke mindre.

- Derfor er den klare utfordringen fra NHO til alle partiene: Avklar hva dere skal gjøre med skattetrykket for private eiere. Formuesskatten på arbeidende kapital må bort, og utbytteskatten må ned. Den avklaringen trenger små og store bedrifter over hele landet, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

NHO ønsker et sterkt privat eierskap i Norge. Det bør være et mål å få personer som vil investere og skape industri i Norge, til å bli – og få de som har flyttet, tilbake. Det håper vi er partienes mål også – og at de erkjenner dette med faktisk politikk inn i valgkamp og neste års valg.

- Skattetrykket må ned slik at bedrifter over hele landet skal kunne skape nye arbeidsplasser og investere i virksomheten sin, sier Almlid.

I Sverige fjernet de den omstridte formuesskatten og stanset skatteflukten for 16 år siden. Det ønsker NHO at partiene skal gjøre i Norge også.

Tre problemer med formuesskatt på arbeidende kapital:

• Må betales uavhengig av overskudd/underskudd
• Rammer norske eiere og ikke utenlandske eller offentlige eiere
• Flere eiere må ta ut utbytte - og betale utbytteskatt - for å betale formuesskatt

Norske eiere står for en større andel av arbeidsplassene enn andre typer eiere. Private eiere er dessuten viktigere utenfor byene og for å opprettholde bosetting over hele landet. Hjørnesteinsbedrifter i Distrikts-Norge kan oppleve stor avstand til internasjonale kapitalmarkeder. De er derfor avhengig av norsk kapital.

Det var lenge en marginal sak at norske eiere med stor formue meldte flytting ut av Norge. Men de siste to årene har et syttitalls personer med nettoformue over 100 millioner kroner flyttet fra landet – litt avhengig av regnemåte. Totalt hadde disse utflytterne en skattepliktig formue på omkring 45 milliarder kroner året før de flyttet.