NHO ønsker strømstøtte for bedrifter

Publisert

Høyspentlinje i vinterfjell

Illustrasjonsbilde: Istock.

Strømkrisen kommer for mange bedrifter i tillegg til tapt omsetning og aktivitet på grunn av koronapandemien, en hastig innført lov om pensjon fra første krone og økte skatter. - Situasjonen er ekstraordinær, og må behandles på den måten, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.

NHO tar til orde for en ekstraordinær ordning for å avhjelpe den kritiske situasjonen mange bedrifter står i nå.

Ordningen bør:

  • gjøres gjeldende for de dyreste vintermånedene, og ha et omfang omtrent på nivå med den vedtatte strømstøtteordningen til privatkunder.
  • primært rettes inn mot små og mellomstore bedrifter.
  • gjelde den delen av Norge som har og har hatt de høyeste prisene.
  • være en engangshendelse, og ikke et permanent tilbud fra myndighetene, da bedrifter normalt drives for eiers regning og risiko.

En slik strømstøtteordning vil kunne avhjelpe den akutte situasjonen.

- Vi ser frem til videre dialog med politikerne for å sikre at strømtiltakene blir mest mulig treffsikre, sier Hauglie.

Det er likevel viktig at man også jobber langsiktig med markedsbaserte løsning som over tid har tjent Norge godt.

- Vi trenger økt nettkapasitet og fornybar produksjon, i tillegg til energieffektiviserende tiltak og støtteordninger. Det internasjonale strømmarkedet er viktig for forsyningssikkerhet og inntekter til velferdssamfunnet. Bare ved å bygge ut nye, fornybare strømkilder kan vi sikre et velfungerende strømsystem, sier Hauglie.

Les mer

NHO krever strømstøtte til bedrifter: – Vi har fått en skikkelig smell (e24.no)