Seks tiltak for å kutte i skjemaveldet

Publisert

NHO ÅK 2017 taler på nhos årskonferanse 2017

Mari Sundli Tveit er direktør for politikk i NHO.

- Det har vært tidvis god fart i forenklingsarbeidet de siste ti årene. Men vi trenger et kontinuerlig trøkk og seks nye tiltak, sier direktør for politikk i NHO Mari Sundli Tveit.

- Vi kommer ingen vei bare med dugnad og skippertak her.  Samtidig merker vi oss at Regjeringen mener de har gjennomført tiltak som har en beregnet brutto innsparing i årlige kostnader for næringslivet i perioden 2011–2017 på rundt 17 milliarder kroner.  I erklæringen fra Granavolden har regjeringen satt opp et mål om ytterligere kutt på ti milliarder kroner for perioden 2017 – 2021.  Dette er lovende.  For å komme i mål ber NHO regjeringen og kommunene om å gjennomføre disse seks tiltakene, sier Sundli Tveit:  

  • Alle kommuner bør ha innført et mer effektivt digitalt system for raskere behandling av blant annet byggesøknader innen utgangen av 2022.     
  • Offentlige organer må ta sterkere hensyn til bedriftene når de gjennomgår vurderingene av konsekvensene av regelverket.
  • Spre erfaringer fra kommuner og statlige organer med effektiv saksbehandling og korte frister slik at andre kan lære av dette.
  • Fjerne eller redusere informasjonsplikter – revurdere nytte og kostnader av krav.
  • Bedriftene må ha full adgang til å kommunisere elektronisk toveis med det offentlige. Altinn må videreutvikles.
  • Det offentlige skal ikke ha adgang til å be om opplysninger fra bedriftene som det offentlige allerede har.