Uheldig at lånerabatt til småbedriftene drøyer

Publisert

NHOs sjefsøkonom Øystein Dørum

Fotograf: Moment studio.

Mange av NHOs små og mellomstore medlemsbedrifter har hatt stor nytte av SMB-rabatten som ble innført for noen år tilbake, og som har gjort det lettere å få finansiering. Nå er man i ferd med å utvide SMB-rabatten i EU, men man har utfordringer med å få på plass det samme i Norge.

Spesielt har dette vært viktig for medlemmene som holder til i distriktet og har den lokale sparebanken som sin finansieringspartner.

- Norske små og mellomstore bedrifter blir skadelidende av at gunstigere låneregler trekker ut i tid, mens bankene får en konkurranseulempe. Vi står i en krise. En krise som særlig treffer mange små og mellomstore bedrifter. Alt som kan hjelpe norsk næringsliv i gang, det vil være bra, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

SMB-rabatten allerede på plass i EU

Mange av NHOs små og mellomstore medlemsbedrifter har hatt stor nytte av SMB-rabatten som ble innført for noen år tilbake.

- Små og mellomstore bedrifter er viktig for norsk økonomi, for omstillingsevne og for lokalt samfunnsliv. Det å ha særnorske regler i en sånn situasjon synes vi er rart. Det står ikke på motvilje, men dette har EU gjort og dette bør vi også gjøre, sier Dørum

I EU er det gjort en utvidelse av SMB-rabatten i forbindelse med koronasituasjonen for å stimulere ytterligere til lån til små og mellomstore bedrifter.

Dette gjør at utenlandske filialbanker allerede kan operere med rabatten, men ikke norske banker som eksempelvis DNB og Eika-bankene. I realiteten er dette konkurransevridende. For næringslivet er manglende insentiv til økt utlån blant norske banker til hinder for å få finansiering til omstilling, vekst og nye satsninger for å gjenvinne konkurransekraft etter en krevende koronatid.

- Vi må få på plass en utvidet SMB-rabatt i Norge, slik som i EU, så raskt vi kan for å sikre finansiering til hardt rammede småbedrifter i utsatte næringer i regionene. Dersom utenlandske banker har bedre vilkår enn norske banker, kan dette medføre at bedriftene i distriktene får dårligere vilkår enn bedrifter i sentrale strøk, sier Dørum.

For å ha stabil finansiering til SMB er det viktig at norske og utenlandske banker står ovenfor samme konkurransevilkår.

- Det bør være like konkurransevilkår for norske og utenlandske banker, ikke slik at utenlandske banker som konkurrerer i det norske markedet nyter godt av SMB-rabatten gjennom sine hjemlands reguleringer, sier Dørum.

Næringen har gitt regjeringen innspill

NHO påpekte i sitt innspill til regjeringens SMB-strategi i 2019 at innføring av SMB-rabatt vil lette kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter og at man ved innføringen av dette bør unngå særnorske tilpasninger.

Finansnæringens organisasjon Finans Norge fremholdt i et høringssvar i januar at «Like konkurransevilkår er viktig for å bidra til at norsk næringsliv kommer i gang etter koronakrisen, beskytte norske arbeidsplasser i banknæringen og sikre kredittilgangen for norsk næringsliv også i nedgangstider ettersom man har sett at utenlandske banker prioriterer hjemmemarkedet i nedgangstider».