NHO - Norges største fellesskap for bedrifter

Pressekonferanse Lønnsoppgjøret Foto: Ane Bjerkvik/NHO

Enighet i lønnsoppgjøret 2023

Her finner du alt om årets lønnsoppgjør.

Aktuelt

  1. NHOs medlemsundersøkelse for mai: Økt pessimisme

    NHOs medlemsundersøkelse i mai viser svakt forbedret markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med april. Fremtidsutsiktene er ytterligere svekket fra april, hvor et betydelig flertall forventer forverret situasjon fremover.

Arrangementer

  1. , Kristiansand

    Frokostmøte med Idar Kreutzer

    Alle bedrifter må forholde seg til de store megatrendene: Digitalisering, kunstig intelligens, bærekraft og grønne investeringer vil påvirke utviklingsmulighetene for alle deler av norsk næringsliv.

Arbeidsgiverservice

Som medlem i NHO har du tilgang på juridisk rådgivning, advokathjelp, kontraktsmaler og verktøy. Du kan også kontakte oss om politiske utfordringer.