NHOs Eierforum

NHOs Eierforum er en møteplass og et nettverk for personlige eiere og familiebedrifter med muligheter for å påvirke politikerne og å diskutere politikk for personlig eierskap.

Publisert 15.01.14

NHOs Eierforum består av omkring 50 bedriftsledere som alle er personlige eiere. Deltakerne er invitert av NHOs administrasjon, i samarbeid med NHOs region- og landsforeninger. I tillegg er utvalgte medlemmer i Rederiforbundet invitert til å delta.

Under NHOs Eierforum er det etablert et arbeidsutvalg  som skal være en samtalepartner med NHOs administrasjon mellom samlingene.

NHOs Eierforum møtes to ganger i året; en halvdags samling og i tilknytning til NHOs Eierskapskonferanse. 
Neste Eierskapskonferanse finner sted i Oslo 20. - 21. april 2016.

NHOs administrasjon vil, ved behov, invitere medlemmer i NHOs Eierforum med i referanse/arbeidsgrupper knyttet opp mot det faglig politiske arbeidet som gjøres i fagavdelingene.

NHOs Eierforums arbeidsutvalg 2015-2016

  • Heine Wang, leder, NOKAS AS
  • Trine Lerum Hjellhaug, Lerum fabrikker AS
  • Olav Hindahl Selvaag, Selvaag Gruppen AS
  • Morten Jakhelln, Chr. Jakhelln AS
  • Njål Sævik, Havila Shipping ASA

 

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Politikk

Tone.Knutsen@nho.no
Telefon
23087762
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Forskning, innovasjon og digitalisering

anniken.tomte@nho.no
Telefon
23088181
Helene Holtet

Rådgiver

Strategi (ÅK, Styringsgruppe, PPG)

Helene.Holtet@nho.no
Telefon
23088142