NHO

Innhold

NHOs eierforum

NHOs eierforum er en møteplass og et nettverk for personlige eiere og familiebedrifter med muligheter for å påvirke politikerne og å diskutere politikk for personlig eierskap.

NHOs eierforum består av omkring 50 bedriftsledere som alle er personlige eiere. Forumet er opptatt av gode rammevilkår for private eiere, som skatt og betydningen av norsk privat eierskap, samt politisk påvirkning i dialog med politikere.

I tillegg til NHO-medlemmer, er enkelte bedrifter i Rederiforbundet med i nettverket.

NHOs eierforum møtes to ganger i året; en halvdags samling og i tilknytning til NHOs Eierskapskonferanse. Et arbeidsutvalg forbereder tema og innhold til samlingene og Eierskapskonferansen. 

NHOs eierforums arbeidsutvalg 2015-2018

  • Heine Wang, leder, NOKAS AS
  • Trine Lerum Hjellhaug, Lerum fabrikker AS
  • Olav Hindahl Selvaag, Selvaag Gruppen AS
  • Inger-Marie Sperre, Brødrene Sperre AS
  • Njål Sævik, Havila Shipping ASA