NHO Agder

Arrangementer

  1. 3. juni 2022,

    Quality Hotel River Station, Dr. Hansteinsgate 7, 3044 Drammen

    Muligheter for grønn industrivekst i fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi

    Stabil kraftforsyning og kapasitet i nettet er avgjørende både for å ta vare på eksisterende industri og etablering av nye, grønne plasser.

Ole Erik Almlid, administrende direktør, NHO. Foto: Moment studio.

Om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionkontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler.