Arrangementer

Vis filtrering

19 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
19 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Bærekraft fra begrep til grep

  Er du nysgjerrig på hva bærekraft helt konkret betyr for små og mellomstore bedrifter, og hvilke muligheter omstilling gir for norsk næringsliv? UN Global Compact Norge, Sparebanken Vest og NHO Vestlandet inviterer til tre frokostseminarer i Bergen som tar bærekraft fra svevende ord til konkret handling

 2. "Bærekraft: fra begrep til grep"

  Er du nysgjerrig på hva bærekraft helt konkret betyr for deg som jobber i en liten eller mellomstor bedrift, og hvilke muligheter bærekraftig omstilling gir for norsk næringsliv? UN Global Compact Norge, Sparebanken Vest og NHO Vestlandet inviterer til tre frokostseminarer i Bergen som tar bærekraft fra svevende ord til konkret handling.

 3. , NHO Agders lokaler

  NHO Agders førjulssamling

  Tradisjonen tro, inviterer vi medlemmer til vår årlige førjulssamling. Vi har forberedt et hyggelig program som vi håper og tror også kan være faglig nyttig. Samtidig blir det en fin anledning til å treffe nye og etablerte samarbeidspartnere, håper vi!

 4. Bybanen til Åsane - utfordringer i anleggsperioden

  Flere av våre medlemsbedrifter har ytret bekymring for konsekvensene den lange anleggsperioden vil ha for de berørte bedriftene som ligger langs den planlagte traseen. I den forbindelse inviterer vi berørte medlemsbedrifter i Bergen til å legge frem sine bekymringer og få høre hvordan kommunen vil bruke planarbeidet til å sikre at utbygging påvirker bedriftene minst mulig.

 5. Grensekryssende godskonferanse

  Godstransporten mellom Norge og Europa forventes å øke fremover og behovet for grønn transport er stort. Konferansen vil sette søkelyset på det dynamiske spenningsfeltet mellom vekst og bærekraft: Kan effektiv og klimavennlig godstransport bidra til etablering av grønn industri, økt eksport og verdiskaping?

 6. Regional Årskonferanse og Vorspiel 2023

  NHO Viken Oslo inviterer deg til en tidlig januarkveld i tidens tegn. Uro sprer seg raskt og krever handling. I handling finnes handlingsrom, som igjen rommer omskiftning og muligheter. Vi som region har alle forutsetningene for å lykkes, og til å være en motor for forandring langt utenfor våre egne grenser.