Arrangementer

Vis filtrering

20 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker
20 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. God påskemorgen: Fra det store bildet til bærekraftig arbeidsmiljø - en investering for fremtiden.

  NHO Viken Oslo inviterer til frokostmøte i en utfordrende tid for næringslivet. Sofie Høgestøl tar deg fra det store bildet, der verden og omgivelsene sørger for at bedrifter må navigere og omstille i en urolig tid med flere bevegelige mål. Videre hele veien til det lille bildet, der bedriftene gir liv til bygd og by og står for verdiskapingen. 

 2. , Club21, Radisson Blu Caledonien Hotel

  Årsmøte i NHO Agder

  NHO Agder ønsker alle våre medlemsbedrifter velkommen til vårt årsmøte. Tradisjonen tro kombineres årsmøtet med faglig program, bespisning og hyggelig samvær.

 3. Østfoldkonferansen 2023

  Velkommen til den største møteplassen for arbeidslivet i Østfold og Follo. Her samles regionens mest spennende stemmer både på scenen og blant publikum. Du møter regionens bedriftsledere og deres tillitsvalgte, det offentlige og akademia. Heng på hele dagen, fra frokost til AfterWork!

 4. Dialogkonferanse – slambehandling for 13 kommuner

  13 kommuner vest for Oslofjorden samhandler om å finne mulige løsninger for behandling av avløpsslam. Det nye avløpsdirektivet stiller strengere krav, og mer rensing gir mer slam. Man har funnet at det totalt vil dreie seg om 75.000 tonn slam (tørrstoff) for de 13 kommunene. Det er nå gjennomført en kartleggingsprosess for å se på behovet i kommunene, rammebetingelser og politiske signaler på feltet

 5. NHOs Eierskapskonferanse 2023

  Hvilken betydning har privat eierskap for bygd og by i Norge? Det er for tiden mye debatt om privat eierskap av bedrifter i Norge. Med dette som bakteppe inviterer NHO til en konferanse som belyser den faktiske verdien av privat eierskap.

 6. Waterhole Ringerike: Den perfekte stormen. Om korona, krig og oss

  Norsk økonomi mister nå styringsfart. Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, vil snakke om hvordan viktige globale utviklingstrekk har påvirket situasjonen og utsiktene for norsk økonomi og norske bedrifter - herunder utviklingen i strømpriser og andre kostnader - og i arbeidsmarkedet, lønn, prisstigning og renter.