Informasjon om lokale lønnsforhandlinger 

Publisert

Two people discussing business in the office. Foto: Getty Images

LO, YS og NHO er i år enige om et lønnsoppgjør hvor en større andel enn normalt av lønnsveksten gis sentralt. Det betyr at det vil være en mindre andel igjen til de lokale lønnsforhandlingene enn det som er vanlig. Bakgrunnen for denne fordelingen er den spesielle situasjonen vi står i.

Lokale forhandlinger skal føres på basis av de enkelte overenskomster, og slik at tillegg skal gis på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet:

  • bedriftens økonomi 
  • produktivitet 
  • framtidsutsikter 
  • konkurranseevne 

Lokale forhandlinger skal føres mellom tillitsvalgte og bedriften og være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende. 
 
LO, YS og NHO har svarfrist for å vedta oppgjøret 28. april 2023. Det betyr at oppgjøret ikke skal sendes til medlemmene for uravstemning. Lokale lønnsforhandlinger kan starte når oppgjøret er vedtatt.  

I videoen under får du en kort gjennomgang av resultatet i mellomoppgjøret, og hva bedriftene skal legge vekt på i lokale forhandlinger.

Les mer om lokale forhandlinger

Her kan du lese om det økonomiske resultatet i lønnsoppgjøret 2023