Lønnsoppgjøret 2023: Streiken er over

Publisert

Enighet i lønnsoppgjøret 2023

Foto: NHO

Torsdag 20. april ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO og mellom NHO og YS. Streiken i mellomoppgjøret er dermed over.

- Det er bra for bedriftene at vi endelig har en løsning.  En unødvendig streik er over, og vi har avverget ytterligere konsekvenser for både bedriftene, arbeidsplassene og samfunnet. Nå kan vi legge fram en løsning som i sum er akseptabel, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

- Allerede søndag sa NHO ja til Riksmeklers skisse som innvilget motpartens hovedkrav om økt kjøpekraft. Likevel sa LO og YS nei og tok landet ut i streik. Vi har sett permitteringer, stans i produksjonen og stengte bedrifter. Kostnadene har vært store, sier Almlid.

Løsninger er fremforhandlet i direkte dialog mellom LO og NHO gjennom det siste døgnet.  Samtalene har vært konstruktive og viser hvordan begge parter har tatt ansvar i en krevende situasjon.

Partene er omforent om en ramme på 5,2 prosent og et generelt lønnstillegg på 7,50 kroner i timen til alle som vil gjelde fra 21. april 2023. Dessuten er det gitt tillegg som ivaretar de mest utsatte gruppene. 

Les vurderingen av rammen

Riksmeklers møtebok for LO og NHO

Riksmeklers møtebok for YS og NHO

Opptak av medlemswebinar med NHO-ledelsen, etter at partene kom til enighet

- NHO har vært villig til å strekke seg langt. Dette blir en krevende kostnadsøkning for mange bedrifter som allerede sliter økonomisk. Samtidig er kostandene ved en langvarig streik enorme, og det hadde blitt enda verre med den varslede opptrappingen fredag, sier Almlid.

Mange av våre bedrifter ser mørkt på fremtidsutsiktene, og forskjellene mellom bransjene er store. Det har derfor hele veien vært avgjørende for NHO at størstedelen av lønnsveksten avgjøres og tas ut lokalt - i den enkelte bedrift.

- Partene har blitt enige om et lønnsoppgjør hvor en større andel enn normalt av lønnsveksten gis sentralt. Da vil det bli en mindre andel igjen til de lokale oppgjørene enn det som er vanlig. Bakgrunnen for denne fordelingen er den spesielle situasjonen vi står i, og jeg mener vi har klart å finne rett balanse i denne situasjonen, sier Almlid.

Rammen på 5,2 prosent skal nå etterfølgende oppgjør forholde seg til.

NHO og alle våre landsforeninger kommer til å holde bedriftene i fellesskapet informert om hva lønnsoppgjøret innebærer for dem, og bedriftene oppfordres til å ta kontakt ved spørsmål.

Les mer:
Lønnsoppgjøret 2023