- Kan operere på nivå med større bedrifter

Trine Omholt driver gründerbedriften Morgenfugl i Arendal. Foto: Mona Hauglid.

Det er krevende å etablere ny bedrift – og veldig ofte kan man føle seg veldig alene i møte med nye og ukjente utfordringer. Medlemskapet i NHO Gründer har gjort oppstarten enklere og økt muligheten for å lykkes sier Trine Omholt i cateringbedriften Morgenfugl.

Trine Omholt har etablert den unike cateringbedriften Morgenfugl i Arendal. Hennes forretningsstrategi er å ta utgangspunkt i hva som er bra for klima og miljø, og denne filosofien ligger til grunn for alle sider ved driften. Det skal være bærekraftig mat som er sunn og spiller på lag med naturen. Derfor er lokale råvarer og regionalt særpreg en viktig del av oppskriften for å skape en spennende og innovativ bedrift som fyller et behov som skiller seg ut fra andre aktører i bransjen.

Hennes drivkraft har vært interessen for mat og bærekraft, men erfaringen hun har gjort i oppstarten er at det kreves mye mer enn bare fagkunnskap og entusiasme for å lykkes med en bedriftsetablering. Derfor har hun også valgt å melde seg inn i NHO Gründer.

Enkelt å få hjelp

- Selv om Morgenfugl er en liten aktør, så kan vi operere på samme nivå som større og mer etablerte virksomheter gjennom den hjelpen medlemskapet i NHO Gründer i NHO Reiseliv har gitt oss, sier Trine Omholt. Min erfaring er at når jeg trenger hjelp i forbindelse med HR-spørsmål, har behov for advokatbistand eller trenger assistanse for å finne frem når jeg trenger tall eller fakta, så er hjelpen bare et tastetrykk unna.

Som nyetablert virksomhet kan vi ikke ansette folk i mange støttefunksjoner, og det ville også være for dyrt for oss å betale for rådgivere eller konsulenter når vi trenger profesjonell hjelp. Som medlem i NHO Gründer betaler vi bare en fast medlemskontingent, og så er all hjelp vi får gratis. NHO Gründer gir deg som gründer frihet og alburom til å konsentrere deg om det du selv er best på, sier Trine Omholt.

Innkjøpsavtaler

I tillegg til fordelene ved å være med i NHO Gründer, så nyter Morgenfugl også godt av medlemsfordelene i NHO Reiseliv. – Gjennom NHO Reiseliv har vi fått tilgang til gode innkjøpsavtaler hos mange leverandører. Her sparer vi mange penger i løpet av året, i tillegg til at vi også får bonuser basert på hvor mye vi har handlet gjennom innkjøpskjeden. Det er veldig motiverende, og vi benytter oss av hele segmentet av medlemsfordeler som NHO har forhandlet frem. Dette strekker seg til alt fra forsikring til rengjøringsmidler, noe som har vært veldig lønnsomt for oss.

Medlemsfordeler i NHO Gründer