Gode råd er alltid lønnsomme

#205

Megan Strand i Unwrapped. Foto: Mona Hauglid.

Megan Strand, som har etablert virksomheten Unwrapped, er blant dem som har hatt stor nytte av medlemskapet i NHO Gründer i oppstartsfasen.

- Det aller viktigste for oss har vært den juridiske bistanden vi har fått gjennom NHO Gründer-medlemskapet i NHO Service og Handel, sier hun. I tillegg til de juridiske arbeidsgivertjenestene som NHO Gründer gir gratis tilgang til, har hun også hatt stor nytte av de forretningsjuridiske tjenestene som NHO medlemmer kan få tilgang til gjennom samarbeidet med Eurojuris-advokatene. På Sørlandet er det Advokatfirma Tofte i Kristiansand og Hald & Co i Arendal som er med i dette samarbeidet.

- Som NHO medlem fikk jeg god forretningsjuridisk hjelp fra Advokatfirma Tofte DA, som er tilknyttet Eurojuris Norge. Den hjelpen alene var verdt mer enn årsprisen på vårt medlemskap i NHO Gründer, sier Megan Strand.

NHO Gründer er et tilbud til bedrifter i oppstartfasen om medlemskap i NHO og tilhørende landsforening som er relevant for den type virksomhet gründerbedriften driver innenfor.

Norge er helt avhengig av at det skapes nye arbeidsplasser og nye bedrifter. Gründere bidrar med nyskaping, bedre ideer, nye produkter og innovative tjenester. Samtidig kan det være krevende å etablere en ny bedrift. De fleste gründere er først og fremst opptatt av å få et nytt produkt eller en ny tjeneste ut på markedet. De vil treffe kunder, øke produksjonen og skape salg og omsetning som igjen kan brukes til å reinvestere i bedriften, slik at den kan vokse og stå støtt på egne ben.

Samtidig opplever mange gründere at de også må forholde seg til lover, forskrifter, avtaler og reguleringer som de kanskje ikke visste så mye om i utgangspunktet. Systemet kan være viktig for å sikre forutsigbarhet og like konkurransevilkår, men altfor ofte oppleves det kanskje mer som byråkrati og en avsporing fra det gründere først og fremst ønsker å holde på med. For å hjelpe gründere gjennom dette i oppstartsfasen, har NHO etablert NHO Gründer som et tilbud til alle bedrifter som er i oppstartsfasen.

Medlemsfordeler i NHO Gründer