NHO

Innhold

NHOs ledergruppe

NHOs Ledergruppe 2019

Fra venstre: Helene Holtet, Christian Chramer, Maria Dahlstrøm, Gjermund Løyning, Ole Erik Almlid, Øystein Dørum, Mari Sundli Tveit, Nina Melsom, Vibeke Østensjø, Peter Markovski. Kåre Anda Aronsen er ikke på bildet (tiltrådde september 2020). Foto: Moment Studio

Ledergruppen i NHO består av:

Ole Erik Almlid, administrerende direktør
Nina Melsom, direktør område arbeidsliv
Mari Sundli Tveit, direktør område politikk
Christian Chramer, direktør område medlem og region
Vibeke Østensjø, direktør område HR og organisasjon
Maria Dahlstrøm, direktør for virksomhetsstyring
Gjermund Løyning, direktør for samfunnskontakt
Øystein Dørum, sjeføkonom
Peter Markovski, kommunikasjonsdirektør
Kåre Anda Aronsen, direktør strategi, innsikt og utvikling
Helene Holtet, stabssjef

Her finner du oversikt over ledergruppen, deres kontaktinformasjon og pressebilder