NHOs ledergruppe

Øverst fra venstre: Ole Erik Almlid, Christian Cramer, Maria Dahlstrøm, Øystein Dørum, Gjermund Løyning, Peter Markovski, Nina Melsom, Vibeke Østensjø og Kåre Anda Aronsen

Ledergruppen i NHO består av:

Ole Erik Almlid, administrerende direktør
Nina Melsom, direktør område arbeidsliv
Christian Chramer, direktør område medlem og region
Vibeke Østensjø, direktør område HR og organisasjon
Maria Dahlstrøm, direktør for virksomhetsstyring
Gjermund Løyning, direktør politikk og samfunnskontakt
Øystein Dørum, sjeføkonom
Peter Markovski, kommunikasjonsdirektør
Kåre Anda Aronsen, direktør strategi, innsikt og utvikling
Helene Holtet, stabssjef

Her finner du oversikt over ledergruppen, deres kontaktinformasjon og pressebilder