Ansattoversikt

Velg avdeling

9 ansatte

Ansattoversikt
9 ansatte i Ledergruppen

Anniken Hauglie

Viseadministrerende direktør

Politikk og myndighetskontakt

Nina Melsom

Direktør arbeidsliv og tariff

Arbeidsliv og tariff

Kristian Enger

Direktør Strategi, medlem og virksomhetsstyring

Strategi, medlem og virksomhetsstyring

Øystein Dørum

Direktør samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Gjermund Løyning

Direktør regioner og samfunn

Regioner og samfunn

Vibeke Østensjø

Direktør HR og organisasjon

HR og organisasjon