NHOs eierforum

NHOs Eierforum skal være rådgivende for NHOs styre og administrasjon i utformingen av NHOs politikk og aktiviteter som berører det private eierskapet.

NHOs Eierforum består av 10 medlemmer og sammensetningen skal være representanter fra både store og små private bedrifter fra ulike bransjer og regioner. 

Forum avgrenser sitt arbeidsområde til saker som relateres til privat eierskap.

Medlemmer i NHOs Eierforum :