NHOs pådriverforum

NHOs pådriverforum er et nettverk for et utvalg av medlemmer som jobber i mellom- og lavinntektsland. Forumet gir NHO råd om utviklingspolitikk.

Forumet består av halvårlige møter mellom bedriftene i forumet, NHO og utviklingsministeren. Pådriverforumet gir utviklingsministeren råd og innspill om hvordan næringslivet bedre kan bidra til at utviklingslandene oppnår bærekraftsmålene, herunder hvordan norsk bistand kan legge til rette for private investeringer, jobbskaping og at næringslivet bidrar til fattigdomsreduksjon i utviklingsland. I 2020 presenterte pådriverforumet følgende rapport til utviklingsministeren.

Les mer: Partnerskap med næringslivet i utviklingssamarbeidet