NHO

Innhold

NHOs SMB-forum

NHOs SMB-forum er et rådgivende organ for NHOs styre og administrasjon i saker som berører mindre bedrifter.

NHOs SMB-forum består av ni ledere for mindre bedrifter som representerer ulike bransjer fra hele landet.

Medlemmene skal bidra i utformingen av NHOs politikk slik at NHO i sitt arbeid mot politikere og beslutningstakere fremmer medlemmenes, og da særlig de mindre bedriftenes, interesser.

Medlemmer av NHOs SMB-forum:

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: