NHOs SMB forum

NHOs SMB forum er et rådgivende organ for NHOs styre og administrasjon i saker som berører mindre bedrifter.

NHOs SMB forum består av inntil 10 ledere for mindre bedrifter som representerer ulike bransjer fra hele landet.

Medlemmene skal bidra i utformingen av NHOs politikk slik at NHO i sitt arbeid mot politikere og beslutningstakere fremmer medlemmenes, og da særlig de mindre bedriftenes, interesser.

Medlemmer av NHOs SMB forum:
  • Leder av SMB forum Jon Olav Sigvartsen, styreleder og eier Norgeshus Jos-bygg
  • Lena Owrum Vonka, eier og daglig leder Lenas HelsePersonell
  • Lars Bjørn Bunæs, medeier og direktør for salg og markedsføring, Telemark Kildevann
  • Anders Øiaas, medeier og daglig leder, Timberbygg
  • Ivar Haugen, medeier og daglig leder, Norvi Resorts