NHO

Innhold

NHOs styre

NHO styret: Inger-Marie Sperre, Veronika Barrabés, Martin Holmen, Maren Kyllingstad, Kjell Skog, Arvid Moss, John Harry Simonstad, Reidar Gjærum, Svein Arild Steen-Mevold, Grete Aspelund (Foto: Moment Studio)

NHOs styre: Inger-Marie Sperre, Veronika Barrabés, Martin Holmen, Maren Kyllingstad, Kjell Skog, Arvid Moss, John Harry Simonstad, Reidar Gjærum, Svein Arild Steen-Mevold, Grete Aspelund (Foto: Moment Studio)

Styret består av president, visepresident og 8 øvrige medlemmer. Styret møtes vanligvis 8-10 ganger i året.

 • Inger-Marie Sperre
Presidentskapet
 • Arvid Moss, konserndirektør i Hydro, president (Norsk Industri)
 • Inger-Marie Sperre, daglig leder i Brødrene Sperre AS, visepresident (Sjømat Norge)
Øvrige styremedlemmer
 • Svein Arild Steen-Mevold, adm. direktør i Scandic Hotels Norge (NHO Reiseliv)
 • Reidar Gjærum, kommunikasjonsdirektør i Equinor ASA (Norsk olje og gass)
 • Veronika Barrabés, Countrymanager Novartis Norge AS (Norsk Industri)
 • Kjell Skog, Byggmesteren Tromsø AS (Byggenæringens Landsforening)
 • John Harry Simonstad, daglig leder i Arendal El Team AS (Nelfo)
 • Martin Holmen, adm. direktør i Securitas (NHO Service og Handel)
 • Maren Kyllingstad, administrerende direktør Innlandskraft AS (Energi Norge) 
 • Grete Aspelund, administrerende direktør Sweco Norge AS (Abelia)