NHOs styre

Bilde av 10 styremedlemmer i NHO

NHOs styre. Fra øverst venstre: president Svein Tore Holsether, Yara ASA, visepresident, Maalfrid Brath, ManpowerGroup, Kjerstin Braathen, konsernsjef DNB ASA, Ståle Gausen, konserndirektør Grilstadkonsernet, Torkild Korsnes, administrerende direktør Rørleggerbedriften K. Lund, Pål Eitrheim, Executive Vice President New Energy Solutions (NES), Equinor, Stein Nilsen, administrende direktør Widerøe AS, Mona Jacobsen Saab, daglig leder, Big Fish Adventure AS, Jannicke Hilland, konserndirektør Infrastuktur, Telenor ASA, Grant Larsen, konsernsjef, Cognia AS.

Styret består av president, visepresident, 8 øvrige medlemmer og 3 varamedlemmer.

Presidentskapet
 • Svein Tore Holsether, konsernsjef, Yara International ASA, president
 • Maalfrid Brath, regional Managing Director Nordic & Baltics, Manpower Group 
Øvrige styremedlemmer
 • Kjerstin Braathen, konsernsjef DNB ASA
 • Mona Jacobsen Saab, daglig leder/styreleder, Big Fish Adventure AS
 • Ståle Gausen, konserndirektør Grilstadkonsernet og administrende direktør Midt-Norge slakteri
 • Jannicke Hilland, konserndirektør Infrastruktur, Telenor ASA 
 • Torkild Korsnes, administrerende direktør Rørleggerbedriften K. Lund
 • Pål Eitrheim, executive Vice President New Energy Solutions (NES), Equinor
 • Stein Nilsen, administrerende direktør, Widerøe Flyveselskap AS 
 • Grant T. Larsen, konsernsjef, Cognia AS 
Varamedlemmer:
 • Liina Veerme, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS, 1. varamedlem 
 • Geir Austigard, CEO, Moreld AS, 2. varamedlem 
 • Fredd Wilsgård, daglig leder, Brødrene Wilsgård AS, 3. varamedlem 
Ansattrepresentanter (observatører)
 • Spesialrådgiver Anniken Tømte, NHO (Negotia)
 • Seniorrådgiver Trygve Ulset, NHO (NHOs Husforening)