Norway’s new jobs in the wake of the digital revolution

I forbindelse med NHOs årkonferanse 2018 " Verdien av arbeid" laget Steffan Fölster fra Director of the Reform Institute denne rapporten.