Slik kan bedrifter på Sørlandet lære seg kunstig intelligens (KI)

Publisert

Bilde KI

Visste du at NHO er en av Digital Norways eiere? På digitalnorway.com/nho/ finner du kurs valgt ut av NHO – som du kan ta helt gratis. Det eneste du trenger å gjøre, er å registrere en bruker. Foto: NHO

I dag benytter kun én av fire virksomheter på Sørlandet seg av kunstig intelligens (KI). Manglende kunnskap er det største hinderet for å ta i bruk nye, innovative, digitale verktøy.

En nylig rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) viser at kunstig intelligens (KI) kan øke produktiviteten i Norge betydelig og bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Derfor er det på høy tid at bedrifter på Sørlandet tar steget inn i den spennende verdenen av kunstig intelligens.

Eirik Andreassen, kursholder i Digital Norway, delte erfaringer med 40 bedrifter i Arendal og Kristiansand, og med et glødende budskap: Vi må være aktsomme med bruken av kunstig intelligens (KI), men potensialet er enormt, ikke bare for bedriftene, men for hele samfunnet.

Dette er mulighetene for bedrifter på Sørlandet:

  • Økt produktivitet: Den ferske rapporten fra Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) understreker at kunstig intelligens (KI) kan være nøkkelen til betydelig økt produktivitet. Dette kan være spesielt gunstig for næringer som strever med å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft.
  • Frigjøring av tid: Verktøy som ChatGPT kan frigjøre tid, spesielt for kunnskapsarbeidere. Effektivisering av oppgaver er avgjørende i en tid hvor arbeidskraft er knapp.
  • Innsikt og beslutningsstøtte: Kunstig intelligens (KI) gir bedrifter tilgang til kritisk informasjon raskt, og dette kan være avgjørende for bedre beslutninger. Fra repeterende oppgaver som datainnsamling, skrive møtereferat og styrerapportering til integrasjon av kunstig intelligens i autonome kjøretøy, droner eller roboter – mulighetene er mange.
Første skritt til mer kompetanse om kunstig intelligens (KI): 
Eirik Andreassen anbefaler tre introkurs som de første stegene mot å bli bedre på kunstig intelligens:
  1. Hva er og hvordan bruke ChatGPT?, digitalt - 20 minutters varighet
  2. Lær prompting med språkmodeller som ChatGPT, digitalt - 15 minutters varighet
  3. Hvordan bruke generativ kunstig intelligens?, digitalt - 15 minutters varighet

Prosjektmidler for KI-implementering:
Digital Norway har dannet et konsortium sammen med NTNU, SINTEF Nemonoor, og andre partnere for å støtte bedrifter som ønsker å ta i bruk kunstig intelligens. Prosjektet støttes av EU gjennom Digital Europe-programmet, og Eirik Andreassen leder nettverket som retter seg mot både private og offentlige organisasjoner.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Eirik Andreassen på eirik.andreassen@digitalnorway.com eller telefon 402 00 598.

Sørlandets bedrifter har en gylden mulighet til å omfavne kunstig intelligens, øke produktiviteten og forme fremtiden. Ta de første skrittene i dag for å sikre suksess i morgen!

PS: Denne artikkelen er skrevet med god hjelp av ChatGPT. Hilsen en nybegynner i kunstig intelligens, seniorrådgiver Anne Klepsland Simonsen i NHO Agder.