-Et viktig steg i riktig retning, men FOT-rute anbudet skal fortsatt landes!

Publisert

f.v. regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen (NHO Nordland), regiondirektør Sigrid Ina SImonsen (NHO Arktis), regionleder Rita Lekang (LO Nordland) og regionleder Bjørn Johansen (LO Troms og Finnmark).

Finansministeren og Samferdselsministeren la i dag frem hovedtrekkene i flytilbudet for FOT-rutene som blir gjeldende fra 1.april 2024. Halvering av maksimalprisene er et av tiltakene som regjeringen legger inn i det nye anbudet. NHO og LO i nord er enige om at dette er et viktig steg i rett retning, men at fremtidens flytilbud enda ikke landet.

NHO i nord har jobbet aktivt med å forbedre kortbanetilbudet i landsdelen. I Innspillene til fylket, departement og regjering legges det vekt på (1) flere og mer forutsigbare avganger, (2) et prisnivå på bilettene som er tilgjengelig og overkommenlig, (3) bruke av anbudsprosessen for å sette igang arbeidet for grønnere luftfart, (4) sikre et tilbudsdrevet flytilbud som kan tilpasses etter behov fra samfunn og næringsliv og tilslutt (5) gjennomgående biletter som koblert fly på kortbanenettet med komersielle flyruter. 

- Dette er godt nytt for folk og næringsliv! Vi har i lang tid jobbet aktivt for å sikre at nettopp flytilbudet i Nord-Norge styrkes, og dagens melding fra regjeringen gir grunn til å tro at vi er på riktig vei mot lavere billettpriser, flere avganger og nullutslippsløsninger for fly, sier regiondirektør Sigrid Ina Simonsen i NHO Arktis.

 
Et stort steg i rett retning

Både finansministeren og samferdselsministeren oppgir at prisene vil bli justert i neste anbudsperiode for FOT-rutetilbudet, men ønsker ikke å kommentere på hvordan anbudsprosessen vil påvirke videre utviklingen av pris eller frekvens for flytilbudet i 2024-2028.

- Fly er en del av kollektivtilbudet vårt, og da må anbudet innrettes etter samme prinsipper som annen kollektivtransport. Det prinsippet ser det ut til at finansministeren deler med oss. Dette er nye toner i samferdselspolitikken, og vi er glade for at regjeringen forstår hvor viktig et godt og tilgjengelig flytilbud er for Nord-Norge. Det er ingen tvil om at vi trenger et mer fleksibelt flytilbud som muliggjør behovet for økt mobilitet i landsdelen, legger regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen fra NHO Nordland til.

 

Lavere pris og flere avganger

Hovedbudskapet fra regjeringen er reduserte priser og flere avganger. Det er flere områder i nord som trekkes frem som skal forsterkes, blant annet strekningen mellom Øst-Finnmark og Tromsø, og mellom Helgeland og Bodø. 

- Dette er godt nytt for å øke bolysten i regionen vår. FOT-rutene er viktige for å sikre mobilitet også innad i regionen og da kan ikke det prisnivået vi har sett være førende for hvem som skal få lov til å reise, sier regionleder i LO Troms og Finnmark, Bjørn Johansen

I tillegg har de lagt inn nye kapasitetskrav til rutehelikopter i landsdelen som en del av satsningen.

- Innføring av kapasitetskrav på blant annet ruta mellom Værøy og Bodø, er helt i tråd med det vi ser som en del av utviklinga i reisemønsteret. Det er helt avgjørende for å sikre at de som må reise med fly får muligheten til å gjøre det sier Rita Lekang, Regionleder i LO Nordland

Etter pandemien har aktiviteten i nord tatt seg opp og flere store satsninger er i gang som vil gi økt behov for at flere kommer seg frem på en god måte.

- Lavere priser og høyere frekvens er et stort steg i rett retning, men vi er fremdeles helt avhengig av å ha samspill mellom rutene på småflygningene i kortbanenettet og kommersielle ruter for å få god flyt som får folk fra A til B, for å fortsette jobb- og verdiskapinga, legger Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland til.

 

Satsning på grønne løsninger

Samferdselsministeren åpner også for å se inn på nullutslippsløsninger på fly, spesielt egnet for kortere distanser og mindre flyplasser, i anbudsperioden. Det sender sterke signaler om at det legges til rette for at Norge skal bli en ledende nasjon innen klimanøytral luftfart.

- Her vi bor er natur- og værforhold blant de tøffeste i verden. Den satsingen vi nå ser på grønne løsninger vil være viktig også i et globalt perspektiv. For lykkes vi her kan disse løsningene brukes omtrent hvor som helst ellers i verden sier Bjørn Johansen, regionleder i LO Troms og Finnmark

Regjeringen har gjennom Hurdalsplattformen vært tydelig på at Norge skal ta en posisjon i det grønne skifte, det støtter NHO i nord som har kommet med innspills punkt som kan tas med i anbudet.

- Våre innspill om å se på muligheten for å fase inn lavutslippsteknologi er hørt, og Nord-Norge har de beste forutsetninger for å være i front. Teknologiutviklingen går raskt, og det er antatt at de første mindre nullutslippsflyene er klare allerede før 2030, dette er et viktig steg for å få til klimanøytral luftfart, avslutter regiondirektør Simonsen i NHO Arktis.

 

Mer om regjeringens satsningn på kortbanenettet/FOT-rutene finner i lenka (trykke her).

NHO Nordland og NHO Arktis sitt innspill til regjeringens behandling av regionale rutefly finner du i lenka (trykk her).