Mot en grønnere og mer konkurransedyktig maritim sektor

Publisert

Vi har en lang, solid og stolt historie som skipsbyggernasjon. Det blir derfor viktig å sikre ivaretakelsen av det som i dag er en komplett næringsklynge.

Det var dette som var tema da NHO og Norsk Industri inviterte den maritime næringen, politikere, relevante organisasjoner til et næringspolitisk seminar i Næringslivets Hus i Oslo 29. november, der også Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (AP) deltok. Hun fikk overlevert rapporten "En grønnere og mer konkurransedyktig maritim næring". 

Rapporten og næringen peker på fem konkrete behov for å få til denne overgangen:

  • Behov for mer samarbeid
  • behov for politisk oppmerksomhet
  • behovet for langsiktige og forutsigbare rammebetingelser
  • behov for grønn omstilling og digitalisering, og sist
  • behov for mer kunnskap og kompetanse.

Du kan lese hele saken her:

Mot en grønnere og mer konkurransedyktig maritim sektor (nho.no)

Her er snarvei direkte til rapporten:

innspillsnotat---en-gronnere-og-mer-konkurransedyktig-sektor.pdf (nho.no)