NHOs kompetansebarometer - Bedriftene trenger flere med yrkesfaglig utdanning!

Publisert

I Nordland oppgir 7 av 10 medlemsbedrifter at de ikke får tak i de folkene de søker. Ikke minst ligger Helgeland i Norgestoppen på etterspørselen etter IKT-kompetanse, dimensjonering av utdanningstilbudet er derfor vesentlig i årene som kommer!

NHOs medlemsbedrifter sliter fortsatt massivt med å få tak i rett kompetanse - også ett år etter pandemien som førte til rekordhøyt kompetansegap. Det viser NHOs Kompetansebarometer for 2022, en økende utfordring for bedriftene i nord!

Du kan lese NHOs kompetansebarometer for 2022 her!

 
7 av 10 har et utdekket kompetansebehov 

I Nordland oppgir 7 av 10 NHO-bedrifter (69 prosent) å ha et udekket kompetansebehov. Dette er tilnærmet på samme nivå som i 2021 (66 prosent), noe som var høyest i kompetansebarometerets historie (siden 2014).  

imageax60j.png

På norgesbasis har det blitt tallfestet hvor mange nye personer med rett kompetanse bedriftene i utgangspunktet ønsket: 38 000 nye ansatte, hvor 18 620 av disse vil være i håndverksfag og 10 140 er ingeniører. Mangelen på ansatte med riktig kompetanse er høyere enn i 2021 (35 000).  

 

Nordland befinner seg i en vedvarende yrkesfagskrise 

7 av 10 nordlandsbedrifter (67 prosent) trenger flere folk med yrkesfag, mens halvparten trenger flere fagarbeidere på fagskolenivå i Nordland. Halvparten (48 prosent) av NHO-bedriftene i Nordland har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året. Om lag halvparten av mangelen på ansatte med riktig kompetanse er innen håndverksfag; om lag en firedel innen ingeniør og tekniske fag. 

imageplsk.png

Bedriftene i nord har størst udekket kompetansebehov, 75 prosent av bedriftene i NHO Arktis og 69 prosent av bedriftene i NHO Nordland. Behovet er størst på Helgeland (Mosjøen, Mo i Rana og Brønnøysund), men resten av Nordland ligger ikke langt unna! 

8 av 10 bedrifter (82 prosent) ønsker å heve kompetansen til egne ansatte for å dekke kompetansebehovet. Nesten like mange (79 prosent) ønsker å dekke kompetansebehovet gjennom å nye ansettelser. Mens 4 av 10 Nordlandsbedrifter (38 prosent) har  ansett noen med lavere formell kompetanse når de ikke fikk tak i kompetansen de søkte etter, og 1 av 4 bedrifter har klart å ansette noen med en annen fagkompetanse enn først planlagt som sier omstillingsviljen til bedrifter i nord. 

imageyc5na.png

Stor etterspørsel etter lærlinger i flere fag! 

I 2022 manglet bedriftene totalt 2 610 lærlinger, først og fremst fordi det ikke finnes nok søkere.  6 av 10 bedrifter i Nordland er lærebedrifter, og det er kun 9 prosent som har valgt å la være å ta inn lærling opp mot et landssnitt på 16 prosent. 

imagevv2xi.png

7 av 10 bedrifter i Nordland (74 prosent) oppgir at de ikke får kvalifiserte søkere i egen region, og 4 av 10 (35 prosent) oppgir at kvalifiserte søkere ikke er villig til å flytte –en utfordring som er utberedt i de tre nordligste fylkene og Innlandet. Størst er bedriftenes udekkede behov for lærlinger innen utdanningsprogrammene teknikk og industrifag, elektro og datateknologi, bygg- og anleggsteknikk og restaurant og matfag. 

imagekloa.png

 

Helgeland i Norgestoppen på etterspørsel etter IKT-kompetanse 

Mosjøen (61 prosent), Brønnøysund (60 prosent) og Sandnessjøen (50 prosent) er områdene hvor bedriftene oppgir å ha et størst udekket behov av IKT-kompetanse, og er i Norgestoppen som sulter etter IKT.  Salten uten Bodø (43 prosent) og Mo i Rana (40 prosent) kommer hakk i hel, og ligger på landsgjennomsnittet.  Mens Bodø (34 prosent), Vesterålen (33 prosent), Ofoten (33 prosent) og Lofoten (20 prosent) ligger under snitte og det kan tolkes som at de i større grad har dekt sitt IKT-behov. 

image830g.png

Det grønne skifte gir kompetanseomstilling 

Dette gjelder ikke minst omstillingen til det grønne skiftet, der bedriftene forventer at de trenger mer av den samme kompetansen som allerede er en flaskehals i dag. Mangel på “grønn” kompetanse kan bli en hemsko for det grønne skiftet.  3 av 10 Nordlandsbedrifter (29 prosent) ser for seg en omstilling bort fra dagens oppgaver, og 6 av 10 bedrifter (63 prosent) ser for seg en endring av dagens oppgaver. Totalt sett er bedriftene i Nordland mer innstilt på at det grønne skifte vil gi endringer for deres egen virksomhet. 

image0au6.png

 

Du kan lese NHOs kompetansebarometer for 2022 her!

 

imageats32.png

imagecds3b.png

 

image3omt.png

 

imagejqgdg.png