EØS er 30 år - har aldri vært mer viktigere

Publisert

I mai 1992 sikret Norge full markedstilgang på Europa.I dag eksporterer vi for 1.000 milliarder til EØS-området. Avtalen er viktig for tre av fire medlemsbedrifter.

- Aldri i nyere tid har betydningen av samarbeid og samhold i Europa stått klarere, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

-De største utfordringene i vår tid stopper ikke ved landegrensene. EØS gjør Norge til en del av et politisk felleskap i krisetider, legger hun til.

  1. mai fyller EØS-avtalen 30 år, uten sammenligning den største og mest inngripende folkerettslige avtale Norge har inngått. Den gjorde at Norge kunne handle med EU på lik linje med medlemslandene. 

-Norge eksporterte for 1.000 milliarder i 2021. Hvis vi ser bort ifra olje- og gass, utgjør eksporten til EU rundt 60 prosent av samlet eksport. Det forteller mye, sier Grindland.

Oppløftende tall. I anledning jubileet har vi spurt medlemsbedriftene hva EØS-avtalen betyr for dem i dag. Tallene viser at tilgang på det europeiske markedet har aldri vært viktigere.  I befolkningen er støtten til EØS på det høyeste nivået vi har målt siden 2018 – og nå i april 2022 sier 68% at de støtter EØS-avtalen og kun 11 % som er imot. Samtidig viser vår medlemsundersøkelse at 3 av 4 medlemsbedrifter mener at EØS-avtalen er viktig for dem. Kun 5% ønsker ikke at Norge opprettholder EØS-avtalen.

-Våre nye tall viser at det aldri har vært større oppslutning i den norske befolkningen for EØS-samarbeidet. Det viser tydelig støtte for å utvikle samarbeidet og knytte oss tettere opp mot Europa, sier Grindland.

Ukraina-aktuelt. Regiondirektøren peker på at Ukraina-krigen har skapt en helt ny sikkerhets- og energipolitisk situasjon i Europa. Norge må styrke forholdet til EU og utvikle EØS-avtalen i lys av de endringene som skjer i Europa.

- Krigen har vist oss hvor liten verden er og hvor avhengig vi, som et lite land med en åpen økonomi, er av landene rundt oss., sier Grindland.

-Vi er avhengig av handel og samarbeid, lokalt er internasjonalt handel avgjørende for arbeidsplassene og behovet for EØS-samarbeidet står sterkere enn noen gang i befolkningen, sier Grindland.

PS: 9.mai er EUs unionsdag. Den feires 9.mai hvert år til minne om Schuman-erklæringen fra 1950 som resulterte i det europeiske kull- og stålfellesskapet.