Her er de viktigste samferdselsprosjektene for Rogaland

Publisert

Vei langs kysten.

Gode transportårer har alltid vært viktig for at folk skal kunne bo og arbeide i hele landet.

Tirsdag 19. september presenterte NHO «Samferdselsløftet», en liste over det næringslivet mener er de 14 viktigste samferdsprosjektene i landet. Dokumentet legges frem i forkant av behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP). Ny NTP skal behandles av Stortinget til våren. 

To av de viktigste prosjektene som trekkes fram er knyttet til Rogaland. Det er E39 Osli – Ålgård, samt E134 Haukelifjell (Vågsli-Seljestad).  

-  Jeg er glad for at disse to prosjektene blir prioritert så høyt av NHO. Dette er veistrekninger som er helt avgjørende å få på plass for at næringslivet skal få varer fram raskt, trygt og effektivt, sier Sigurd Ur, rådgiver i NHO Rogaland. 

Han ber politikerne om å se på alle strekningene i en helhet, og at de ikke gjøres stykkevis og delt, fordi prosjektene vil bidra til bedrer forbindelsene både i nord/sør og øst/vest aksen for næringslivet i Rogaland. 

Ur har et håp om at disse strekningene blir prioritert også i Nasjonal transportplan som kommer til våren. 

- Tøffe tider krever tøffe valg i samferdselssektoren. Derfor har vi valgt å prioritere hardt, vi har valgt oss ut de strekningene som har mest å si for næringslivet. Ved å prioritere E134 over Haukelifjell får vi på plass en tryggere og mer effektiv vei mellom vest og øst. Det vil gi 11 kilometer kortere kjørelengde og føre til 1000 færre høydemeter for trafikken som passerer. For vogntog vil det spare om lag 40 liter drivstoff hver vei, sier Ur. 

- Mens å få på plass en god løsning på strekningen Osli-Ålgård løser opp den største flaskehalsen på E39 sørover mot Kristiansand, legger han til. 

I tillegg til de to nevnte strekningene som blir løftet fram nasjonalt, er det også andre prosjekter som av NHO regnes som viktige å få på plass i Rogaland. Det er: 

 • E134 Bakka–Solheim  
 • E39 Smiene–Harestad  
 • Rv. 509 Transportkorridor vest 
 • Utbedre Eigerøy bru 
 • Tunnel mellom Sauda og Etne 

- I dag er manglende infrastruktur en begrensing for bedriftene, både i form av økte transportkostnader og lite tilfredsstillende leveringssikkerhet. Jo flere av disse strekningene som prioriteres, jo bedre vil det være for nærings- og eksportfylket Rogaland, sier Ur. 

Han legger til at det er viktig å gjøre utbygninger som tar stort hensyn til klima og natur. 

- Vi er midt i det grønne skiftet. Transportnæringen står for en stor andel av utslippene av skadelige klimagasser. Frem mot 2030 skal transportutslippene halveres. Det stiller store krav til både bygging av ny infrastruktur og løsninger som innfaser lav- og nullutslippsteknologi raskt, sier Ur. 

- I dag er manglende infrastruktur en begrensing for bedriftene, både i form av økte transportkostnader og lite tilfredsstillende leveringssikkerhet. Jo flere av disse strekningene som prioriteres, jo bedre vil det være for nærings- og eksportfylket Rogaland, sier Ur. 

Hele prioriteringen til NHO finnes her: https://www.nho.no/contentassets/303b164e78d943b0a81f07cafef11c83/ny-samferdselsloftet_2023.pdf  

Liste over de viktigste prosjektene i Norge: 

 • E45 Kløfta 
 • E6 Megården–Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene) 
 • Trønderbanen – to tog i timen Melhus–Steinkjer 
 • E39 Vik–Molde 
 • Fellesprosjekt Arna–Stanghelle 
 • E39 Os–Stord (Hordfast) 
 • E39 Osli–Ålgård 
 • E134 Haukelifjell (Vågsli–Seljestad) 
 • InterCity Stokke–Sandefjord 
 • Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen 
 • InterCity, to tog i timen til Lillehammer 
 • InterCity, to tog i timen på strekningen Sarpsborg–Oslo 
 • E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 
 • Rv. 4 Mjøsbrua–Oslo, prosjekt rv. 4 Roa–Grua