Kraftløftet: Behov for mer kraft i Rogaland

Publisert

Hus_lys_kraft_energi_Kraftløftet_NHO_LO

Det er behov for mer kraft i Norge, og den må komme fra mange forskellige kilder, små som store. Foto: NHO_LO

En ny rapport fra NHO og LO viser at det er behov for mer kraftproduksjon i Rogaland og Norge.

Kraftløftet er et samarbeid mellom NHO, LO og regjeringen om tiltak for å sikre økt krafttilgang raskere. I den forbindelse er det utarbeidet en rapport som viser kraftsituasjonen i Rogaland.

Du kan lese og laste ned hele rapporten her.

Noen av funnene i rapporten er at:

  • Vi går mot et kraftunderskudd i Norge i løpet av kort tid (tre til seks år).
  • Etterspørselen etter kraft- og nettilgang øker betydelig i vår region. Det samme bildet avtegner seg i andre regioner i landet.
  • Rogaland har i dag et kraftoverskudd på om lag 3,2 TWh som vi deler med resten landet, men med den økte kraftetterspørselen vi nå ser vil overskuddet være borte om kort tid.
  • Rogaland har et stort potensial til å utvikle nye verdikjeder og nye produkter basert på fornybar energi.
  • Skal vi lykkes, trengs det både mer kraft og bedre overføringskapasitet raskt.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, mener den nye rapporten fra NHO og LO må legges stor vekt på når politikk skal utformes og energibeslutninger skal tas.

- Skal vi nå klimamålene, trenger vi at biler, båter, busser, anleggsmaskiner, ja alt, må gå strøm. Det samme gjelder industri og matproduksjon, de må bruke strøm i stedet for fossil energi. Alt dette vil kreve mer fornybar kraft i Norge.

Grindland mener at uten økt tilgang på fornybar kraft og nett i Rogaland, risikerer vi at arbeidsplasser forsvinner, konkurransekraften svekkes, og klimaomstillingen uteblir.

- I tillegg er kraftnettet i Rogaland for svakt og nærmer seg fullt i en del områder. Dersom det ikke bygges ut nok nettkapasitet, vil det gjøre det vanskelig å sikre eksisterende bedrifter krafttilgang, samt å skape nye, grønne arbeidsplasser, sier hun.