– Noe av det kjekkeste jeg gjør i jobben min

Publisert

Stolte elever og tilskuere under utdelingen i Stavanger i februar 2023. Foto: Rogaland Fylkeskommune

Rundt 1000 bevis på fullført fagutdanning har blitt delt ut i Rogaland våren 2023. Det er behov for enda flere.

– Det er utrolig fint å møte alle de flinke ungdommene som har stått på og som nå får sitt velfortjente bevis på fullført utdaning, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

I slutten av februar har hun delt ut rundt 1000 bevis på fullførte fagutdanning til stolte elever i Rogaland sammen med LO og Rogaland Fylkeskommune.

– Dette er noe av det kjekkeste jeg gjør i jobben min, sier Grindland.

Flere

Selv om det hvert år utdannes flere tusen fagarbeidere i Norge, er det et stort behov for flere. NHOs siste kompetansebarometer viser at to av tre bedrifter ikke får tak i kompetansen de trenger. De samme tallene gjelder for Rogaland. I tillegg skiller Rogaland seg tydelig ut som teknologifylket – her er det spesielt stor etterspørsel etter folk som kan elektro og datateknologi - samt teknologi- og industrifag.

Muligheter

Det betyr store muligheter for de som er unge i dag.

– De som nå velger yrkesfag kan raskt komme i jobb og få en god inntekt. Samtidig har de mulighet for å studere videre, om de ønsker det. Ingen dører lukker seg ved å velge yrkesfag, forteller Grindland.

NRK rapportete fra utdelingen og kunne blant annet fortelle om tvillingene Kristian og Nikolai som er hekta på fagbrev. De er nå i gang med sitt tredje fagbrev.

– Nå er vi unge og villige til å kjøre på, må vi ta det mens vi har «guts» til å gjøre det, sier Kristian til NRK.

Årets lærebedrift

Under utdelingen i Stavanger ble Aker Solutions AS Stavanger og Egersund kåret til årets lærebedrift.  Bedriften har 95 personer på lærekontrakt innenfor 13 ulike lærefag, hovedsakelig innenfor industrifag, logistikk og elektrofag. Bedriften tilbyr arbeidstrening i samarbeid med NAV. Samtidig legger de til rette for at voksne skal få muligheten til å avlegge fagprøven, enten som lærlinger eller som praksiskandidater. De tar også inn lærekandidater og har god oppfølging av lærlingene i samarbeid med opplæringskontorene de er medlem av.

– Bedriften tar et stort samfunnsansvar ved å tilby personer med ulik bakgrunn og helsemessige utfordringer et tilpassede løp. De legger også til rette for at voksne skal få muligheten til å avlegge fagprøven, enten som lærlinger eller praksiskandidater, sa Tone Grindland under prisutdelingen.

Behov

Norge har stort behov for arbeidskraft og kompetanse framover. 46 prosent av NHO-bedriftene har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året. Det er spesielt i fag som bygg og anlegg, elektro og datateknologi og teknologi og industrifag det er stor mangel. I tillegg skiller Rogaland seg tydelig ut som teknologifylket – her er det spesielt stor etterspørsel etter folk som kan elektro og datateknologi - samt teknologi- og industrifag.

– Når bedriftene mangler folk med riktig kompetanse betyr det tap av kunder, skrinlagte prosjekter og mindre verdiskapningsier Grindland.