Så mange av lokalpolitikerne har jobbet i bedrift

Publisert

Fra et kommunestyremøte i Stavanger. Foto: Skjermdump: Kommune-TV/Stavanger kommune

Kun 14 prosent av stortingspolitikerne har jobbet i en bedrift. Står det bedre til i lokalpolitikken?

Å ha politikere med variert bakgrunn er viktig. Fordi en politiker som har jobbet som sykepleier, vet noe om hva som er viktig for sykepleiere. En politiker som har jobbet som lærer, vet noe om hva som er viktig for å være en god lærer. En politiker som har jobbet i en bedrift, vet noe om hva som er viktig for at denne bedriften skal gå godt. Vi trenger politikere med erfaring fra flest mulig samfunnssektorer, vi trenger politikere med forskjellig kjønn, alder, kompetanse og livserfaring.

Hvor mange har vært i bedrift?

En kartlegging av stortingspolitikerne for perioden 2019-2023 viser at kun 14 prosent av politikerne på Stortinget har erfaring fra næringslivet. Ti år tidligere var tallet 38 prosent.

Heldigvis står det langt bedre til blant lokalpolitikerne. 

En kartlegging av forhåndskumulerte kandidater til komunestyrene i dem fem største rogalandskommunene viser dette: 

Stavanger: 57 prosent av de forhåndskumulerte kandidatene har bakgrunn fra privat næringsliv.

Sandnes: 57 prosent.

Karmøy: 65 prosent.

Haugesund: 56 prosent.

Sola: 64 prosent.

Blant toppkandidatene til fylkesvalget har ca. 60 prosent samme bakgrunn.

- Det er gledelig å se at andelen kandidater til nye fylkes- og kommunestyrer med næringslivserfaring er betydelig høyere enn andelen stortingsrepresentanter med slik bakgrunn. Det gjør at vi kan ha forventninger til at mange nye kommunestyrer og fylkesting både vil ha god kunnskap om næringslivet, og at de vil utvise forståelse for hva som er viktig for at samspillet mellom næringsliv og kommunene skal fungere best mulig, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Grindand mener vi trenger politikere med variert bakgrunn, og det ser det heldigvis ut til å være i lokalpolitikken.

- Men vi har vært bekymret for at den betydelige reduksjonen i andelen stortingsrepresentanter med erfaring fra næringslivet medfører at det er færre politikere som synes verdiskaping og næringspolitikk er viktig. Med de tallene for næringslivserfaring som fremkommer i vår kartlegging av fylkestings- og kommunestyrekandidater, har vi godt håp om at mange nye kommunestyrer og fylkesting forstår hva som er viktig for bedriftene - og for samfunnet som helhet, enten det gjelder skole, miljø, helse og næringsliv, for å nevne noe.