Stor støtte til EØS i Rogaland

Publisert

Tone Grindland pressebilder

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, er glad for at EØS-avtalen har stor støtte blant bedrifter og i befolkningen. Foto: Tom Haga/NHO Rogaland

Tre av fire bedrifter i Rogaland ønsker å beholde EØS-avtalen.

Rogaland er en region som er helt avhengig av å eksportere varer til utlandet. EU er vårt aller største eksportmarked, og EØS-avtalen gjør det mulig for bedrifter å eksportere til EU på samme vilkår som andre EU-land.

Derfor er det kanskje ikke så rart at EØS-avtalen har stor støtte blant bedrifter i Rogaland. 

NHOs siste medlemsundersøkelse viser at 3 av 4 medlemsbedrifter mener at EØS-avtalen er viktig for dem. Avtalen har også stor støtte i befolkningen i Norge.

- Dersom EØS-avtalen ble sagt opp, som noen politiske partier ønsker, ville det betydd kroken på døren for en rekke bedrifter i Rogaland. Vi er helt avhengige av å eksportere det vi produserer, og uten EØS-avtalen ville det blitt utrolig vanskelig, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Hun er glad for at EØS-avtalen har stor støtte rundt omkring. 

- Bedrifter er for EØS-avtalen, og befolkningen er for den. Jeg mener at politikere og partier som ønsker det beste for næringslivet også bør være ivrige støttespillere for EØS-avtalen. Heldigvis gir de aller fleste partiene stor støtte til avtalen i dag, og slik må de være også i framtiden, sier Grindland.

Noen tall som viser viktigheten av avtalen:

  • Bedriftene  i Rogaland hadde i 2022 en eksport på omkring 121 milliarder kroner, som betyr at Rogaland er det fjerde største norske eksportfylket. 
  • Eksporten fra Rogaland legger til rette for 45.000 arbeidsplasser i Rogaland. Dette tilsvarer omkring 17 prosent av total sysselsetting i fylket. Dette inkluderer både de som jobber i eksportbedriftene, men også ringvirkninger for underleverandører osv. 

Du kan lese mer om EØS og internasjonal handel her.