Om NHO Rogaland

Vi har politisk påvirkningskraft i din region

NHO Rogaland jobber med å sikre gode rammevilkår og vekst for våre medlemsbedrifter. Det gjør vi ved å sikre gjennomslag i prioriterte politiske saker som er avgjørende for våre medlemmer.

NHO er Norges største arbeidsgiverorganisasjon og representerer over 2500 virksomheter med rundt 85 000 årsverk i Rogaland. Dette gir oss tyngde og gjennomslagskraft når vi snakker med politikere om å bevare eksisterende og etablere nye arbeidsplasser.

Vi sitter i mange utvalg og ressursgrupper, og er mye ute hos bedrifter for å sette oss inn i daglig drift, ambisjoner og prioriteringer. Det er bedriftene som styrer vårt arbeid, og vårt styre består av representanter fra alle distriktene i fylket og flere ulike bransjer.

For innspill og mer informasjon kan medlemmer ta kontakt med regiondirektør eller rådgiverne eller som jobber med våre politiske saksområder.

Kort oppsummert er dette våre viktigste saker:

  1. Infrastruktur, samferdsel og regionutvikling
  2. Kompetanse, yrkesfag og læreplasser
  3. Skatter og avgifter
  4. Bekjempe arbeidslivskriminalitet
  5. Rammevilkår og attraktivitet
  6. Forskning og innovasjon
  7. Effektiv offentlig sektor

Vi bistår med juridisk hjelp og annen rådgivning

De fleste bedrifter vil fra tid til annen ha behov for veiledning fra en advokat innen arbeidsrett.

NHO Rogaland har to advokater som hjelper medlemmer med råd og veiledning, foredrag, kurs og juridisk bistand innen arbeidsrett. For spørsmål om tariff, arbeidsmiljøloven, tilsetting, ferieloven, sykelønn eller pensjon er våre advokater bare en telefon eller epost unna, og de kommer ut til bedrifter for et møte ved behov.

For mer informasjon, ta kontakt med Ann Mari Winterhus-Fjeld eller Marianne Gjestad.

 

Andre advokattjenester

NHO har fremforhandlet en samarbeidsavtale med Eurojuris. Avtalen gir medlemsbedriftene en gratis rådgivningstime og 15 prosent rabatt på juridiske tjenester som ikke er dekket gjennom NHO-medlemskapet. Eurojuris Norge sine 12 kontorer tilbyr NHO-medlemmer advokattjenester av høy kvalitet og en times gratis førstekonsultasjon. I tillegg er det et eget NHO telefonnummer som gir din bedrift topp prioritert og 24 timer responstid.

Kontaktinformasjon

  • Telefon 800 32 500
  • E-post:

Kontaktpersonen for NHO-medlemmer hos Projure Advokatfirma DA i Stavanger og på Bryne er advokat og partner .

Hos Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS  er kontaktperson advokat .

Våre arrangementer knytter bedrifter i regionen sammen

NHO Rogaland og våre 16 landsforeninger tilbyr kurs, frokostmøter og samlinger gjennom hele året. Ofte skjer dette etter innspill fra våre medlemmer på saker som er viktige for dem. Noe arrangerer vi alene, mens vi andre ganger lager møteplasser sammen med gode samarbeidspartnere i nærings- og organisasjonsliv. Felles for våre arrangement er faglig påfyll og gode møteplasser.

Solamøtet er vårt mest kjente arrangement, og den viktigste næringspolitiske arenaen i Rogaland. Konferansen finner sted i starten av året og er et samarbeid mellom NHO, Rogaland fylkeskommune, KS, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Næringsforeningen Haugalandet. Alle våre møteplasser legges ut på nettsiden under "Arrangementer og kurs".

Eksempler på tema vi dekker er EØS, Brexit og EUs politikk gjennom vårt kontor i Brussel, rammevilkår for energisektoren, og EUs personvernforordning (GDPR) og øvrige temaer som er på dagsordenen. I forbindelse med valgkamper drar vi på flere tematiserte bedriftsbesøk med sentrale politikere nasjonalt og lokalt.

Vi hjelper deg å bruke medlemskapet og medlemsfordelene

 

Som medlem i NHO og en landsforening for din bransje får du tilgang på advokathjelp, rådgivning, rabatterte kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

Våre regionkontor sitter tett på din bedrift og vi kommer gjerne på besøk. Du er hjertelig velkommen innom oss på kontoret for en kaffe og hyggelig prat. Ta kontakt om du ønsker besøk av oss.

På Arbinn.no finner du nyttig informasjon, veiledere, håndbøker og maler på det meste som er relevant for deg som arbeidsgiver. Portalen kan fungere som bedriftens «virtuelle HR-avdeling». Har du ikke kommet i gang enda, anbefaler vi deg å prøve  Arbinn.no i dag!

NHO Pensjon og NHO Forsikring er to av våre medlemsfordeler som har gitt store besparelser for flere av våre medlemsbedrifter. Det samme har innkjøpsavtalen som er framforhandlet.

Ta kontakt med oss for å få hjelp til å komme i gang med å benytte dine medlemsfordeler.


Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt