NHO

Innhold

Tid for kompetanseheving

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Ingelise Holland Schliekelmann, Ola Småkasin, Atle Bjurstedt og Elsa Gram

Både regjering og fylkeskommune har kommet med tiltakspakker til opplæring. Fagskolen i Vestfold og Telemark, Folkeuniversitetet, K2 kompetanse og Gokstadakademiet og er blant utdanningsinstitusjonene som nå utvikler relevante tilbud

De tilbyr smittefri opplæring som interaktiv nettundervisning, og ordningene er mange. Kompetansepluss, bedriftsintern opplæring og fagopplæring. Noen trenger kurs, andre trenger studiepoenggivende etter- og videreutdanning. Men hvordan komme i gang?

Fagskolen i Vestfold og Telemark
Fylkeskommunens egen fagskole kommer etter påske til å tilby kortere kurs og studiepoenggivende utdanning i kjøkken- og restaurantledelse. Studiet har emner som ledelse og samspill, driftsledelse, organisasjon og bransjekunnskap, utvikling og innovasjon og valgfrie emner som budsjett og regnskap, råvarenes teknologiske egenskaper, sensorikk; gjestenes måltidsopplevelse eller coachende ledelse. Dette er et svært aktuelt og relevant tilbud for reiselivsnæringen, som er særlig hardt rammet på grunn av smitteverntiltakene.  Fagskolen har også mange andre kortvarige kurs og tilbud om etterutdanning. Mange tilbud gjennomføres via digital læringsplattform. Aktuelt nå kan være velferdsteknologi, industriell digitalisering, elektrotekniker og energitekniker. Se vedlegg lenger ned i saken.

Folkeuniversitetet
Elsa Christine Gram er regionleder for Folkeuniversitetet og står også klar til å hjelpe bedrifter som ønsker yrkesrettet kompetanse. Gram tenker at prosjektledelse, økonomi, bedriftsledelse, fagbrevteori og bransjetilpasset språkopplæring kan være særlig aktuelt nå. NASTA i Larvik er en av bedriftene som har gode erfaringer med Folkeuniversitetet. Bedriftens spesialproduksjon har de siste årene opplevd sterk vekst, og er glad for at de lot en gruppe ansatte få kurs i effektiv prosjektstyring. I sum har FU alt fra tilbud om generell studiekompetanse til mesterbrev og universitets- og høyskolefag.

Gokstad Akademiet
Gokstad Akademiet er en helt ny fagskole i fylket. Atle Bjurstedt er daglig leder og kan definere hvilke kompetansehevende tiltak som kan gjennomføres i en bedrift nå. Spesialiteten ved skolen er digital markedsføring, salg og markedsføring, kommunikasjon og ledelse. Det som har skjedd etter 12. mars har ført til at kravene til digital kompetanse er høyere enn noen gang. Alle forstår nå viktigheten av å digitalisere markedsføring og kundekontakt.

K2 Kompetanse
K2 Kompetanse kan dekke næringslivets behov for kurs og utdanning og hjelper til med søking om midler til opplæring. Mange benytter seg av deres tilbud om fagbrev og korte kurs innen blant annet lager/logistikk, salg/service, renhold, servitør, elektro, murfag og ulike helsefag. Noen trenger yrkesnorsk tilpasset sin bransje, andre trenger mer digital kompetanse. Ingelise Holland Schliekelmann er daglig leder i K2 Kompetanse og opplever det som svært meningsfullt å være tett på næringslivet akkurat nå.

Bedriftsintern opplæring 
Vestfold og Telemark fylkeskommune administrerer denne ordningen. Bedrifter kan søke om BIO-midler til ulike etter- og videreutdanningstiltak på inntil 26 uker, også for permitterte ansatte. Tilbyderne er allerede i dialog med mange bedrifter. Folkeuniversitetet mottok den 30. mars 2020 godkjenning fra Utdanningsdirektoratet til å gjennomføre all opplæring via digitale kanaler. 

Fagopplæring og Kompetansepluss 
Det er mange veier til et fag- eller svennebrev. Ungdom følger som regel modellen 2+2, altså to år i skole og så to, eller to og et halvt år i lærebedrift. Voksne kan benytte seg av ulike modeller. K2 Kompetanse og Folkeuniversitetet gir fagprøvekurs, altså opplæring i teoridelen. De samarbeider med bedriftene så kandidatene kan gå opp til prøven som praksiskandidater. Målgruppen for «Kompetansepluss " er arbeidstakere med lang arbeidserfaring, men som mangler teorien og det formelle papiret i hånden. Ordningen er vanligvis rettet mot ansatte og opplæringen skjer på arbeidsplassen, men nå kan permitterte delta. Det er lyst ut 40 millioner ekstra nå til fagopplæring i Kompetansepluss. Midlene kan søkes fram til 2. juni 2020.

Noen voksne gruer seg til å "sette seg på skolebenken igjen", men blir positivt overrasket når de kommer inn i virtuelle e-klasserom og får tilgang til lagrede opptak og digitale lærlingsmidler. Med PC og webkamera kan god dialog og veiledning finne sted, det vet vi nå, etter disse ukene med pandemi. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: