Arrangementer i Vestland

3 resultater

Type arrangement
Velg område
3 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Lunsj seminar med Akan

    I år er det 60 år siden LO og NAF (NHO) etablerte Akan. Året etter kom staten med. Problematisk bruk skulle ikke lenger skjules eller feies under teppet, men løftes fram og løses med arbeidsplassen som arena. Siden den gang har det skjedd en enorm utvikling i samfunnet, arbeidslivet og i Akan kompetansesenter. Velkommen til markering av - Akan kompetansesenters 60 års tilstedeværelse i norsk arbeidsliv, med lunsj seminar den 4. oktober i Bergen.

  2. Lansering av kraftløftet

    Kraftløftet er et prosjekt som er igangsatt av NHO, LO, Olje- og energidepartementet i samarbeid med Statsforvalteren og KS. Målet er å sikre tilstrekkelig tilgang til fornybar kraft for å kunne lykkes med den store omstillingen av Norge. Vestland er Norges største produsent av kraft, det største eksportfylket, men også det største utslippsfylket. Vi trenger å kutte utslipp raskt, beholde konkurransekraft og arbeidsplasser og sikre muligheten til å bygge nye bærekraftige forretningsområder i tiden som kommer. Da trengs det kraft. Kraftløftet fokuserer på økt kraftutbygging, bedre kraftnett og energieffektivisering, men løfter også barrierer og dilemmaer.