Digitalt møte om privat eierskap

3. jun 2024kl. 09:00–10:30
Gratis

Lokalt eierskap er viktig for lokalsamfunn, verdiskapning, sysselsetting og landets økonomi. Samtidig har norsk eierskap gått ned de siste årene.

De siste årene har vi sett hvordan vilkårene for norsk eierskap har blitt stadig tøffere, sett opp mot bedrifter med utenlandske eiere. Norske eiere står i direkte konkurranse med utenlandske aktører, og trenden der norske bedrifter flyttes ut av landet, må snus. Dette er avgjørende ikke bare for å sikre arbeidsplasser, men også for å styrke norsk verdiskaping.

Derfor inviterer vi deg til et digitalt møte for dere som er eiere og daglig ledere. Tema for møtet blir eierbeskatning, næringspolitikk og erfaringsutveksling.

Program

  • 09:00 Velkommen ved Helene Frihammer, regiondirektør i NHO Vestland 
  • 09:05 Strategi for privat eierskap i NHO, ved Idar Kreutzer, områdedirektør for internasjonalt, privat eierskap og digitalisering offentlig/næringsliv 
  • 09:30 NHOs eierforum, ved Trine Lerum 
  • 09:40 Aksjonen for norsk eierskap: Hvem skal eie Norge? Ved Espen Remme
  • 09:50 Innlegg fra bedriftseier Vestland
  • 10:00 Felles drøfting om veien videre

Vel møtt!