Konkursfrykten er borte Nordfjord og Sunnfjord

Publisert

Frykten for konkurs, likviditetsutfordringer og sviktende omsetning er ikke lenger bildet for næringslivet i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Det viser NHOs medlemsundersøkelse fra uke 33.

I regionene Nordfjord og Sunnfjord oppgir samtlige av bedriftene i regionene at det ikke lenger er reell risiko for at bedriften kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset.
Også i ytre- Sogn er bildet svært positivt.
 
I samme undersøkelse svarer bedriftene i denne delen av fylket at bedriften ikke lenger mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. 
- At bedriftene ikke lenger har likviditetsutfordringer viser at vi nå gradvis er på vei mot en normal tilstand for store deler av næringslivet nord i fylket, sier regiondirektør Helene Frihammer.

Undersøkelsen avdekker blant annet at:

  • 33% av bedriftene i Vestland oppgir at den generelle markedssituasjonen er god, mens 50% oppgir at den er tilfredsstillende.
  • 54% av bedriftene i Sunnfjord vurderer egen markedssituasjon som god. Kun 4 % oppgir at markedssituasjonen er dårlig.
  • 10% av bedriftene i Vestland har bedre omsetning de siste fire uker, sammenlignet med samme periode i fjor. 55% melder at omsetningen er på samme nivå som i fjor.
  • I Nordfjord oppgir 82% av bedriftene at omsetningen de siste fire ukene har vært som normalt, mens tallene i Sunnfjord er 67% som normalt, 21 % oppgir at de har inntil 25 prosent lavere omsetning mens 21 % har lavere omsetningen enn normalt.
  • I indre Sogn er bildet litt mer varierende i forhold til omsetningen de siste fire ukene.
    14% oppgir at omsetningen er høyere enn normalt, 43 % har omsetning som normalt mens 43% oppgir at omsetningen er lavere enn normalt.

-Bedriftene melder altså om en nokså stabil situasjon gjennom sommeren.  Mens 33 prosent sier situasjonen er god, er det bare 16 prosent som melder at den er dårlig, sier Frihammer.
Til sammenligning er de nasjonale tallene for alle NHOs medlemsbedrifter 40 prosent som oppgir god markedssituasjon og 12 prosent som vurderer den som dårlig.

- For Vestlandet sin del er deler av forklaringen situasjonen i reiselivet.  Nå går reiselivsnæringen inn i lavsesong der likviditetsbeholdningen som en vanligvis har etter en normal- eller høysesong er borte. Det gjør at deler av reiselivsnæringen nå igjen står i fare for å måtte permittere ansatte, og går en økonomisk usikker høst og vinter i møte, mener regiondirektøren.