Kjære 10. klassing

Publisert

Illustrasjonsfoto.

For mange unge på vei ut i voksen livet er det mange valg å ta. Det er ikke alltid like lett å velge utdanning. Hva skal man bli? Hvilken utdanning er det lurt å velge?

- Jeg vil oppfordre unge som skal velge utdanning til å begynne i den andre enden av dette spørsmålet.  Det sier Helene Frihammer, som er regiondirektør i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) Vestlandet.

Det er de gode bedriftene som gir grunnlag for høy levestandard i et økonomisk sunt og bærekraftig samfunn. Lønnsomme bedrifter skaper arbeidsplasser og inntekter til samfunnet ved at bedrifter, eiere og ansatte betaler skatter og avgifter som igjen finansierer velferden vår.  Når bedriftene i Norge går godt, ja, da går også AS Norge godt, forklarer Frihammer.

For at bedriftene skal gå godt og drive med det de kan slik at de vokser og går med overskudd, er de avhengig av å få tak i de flinke folkene som de trenger å ha med på laget sitt.
- Derfor skal ungdom heller spørre seg hvordan de ser for seg sin framtidige arbeidshverdag og velge utdanning utfra hvordan den ser ut, mener regiondirektøren.

Hvordan ser du som er ung i dag for deg at din framtidige arbeidshverdag skal være?
Jobber du alene eller i team? Jobber du med ord eller med tall? På kontor eller i friluft? Jobber du med hendene? Reiser du mye? Treffer du nye mennesker?
Uansett hva som er svarene dine på disse spørsmålene så vil en yrkesfaglig utdannelse eller en teknologi-utdannelse være et godt valg.

NHOs Kompetansebarometer er en årlig kartlegging av kompetansebehovet i NHOs medlemsbedrifter.  Her svarer hele 6 av 10 bedrifter at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov i 2021.  Det er alvorlige tall, mener regiondirektøren som understreker at mange bedrifter taper markedsandeler fordi de ofte har et udekket kompetansebehov.

Men hvilken kompetanse er det bedriftene trenger?
6 av 10 bedrifter har behov for folk med yrkesfaglig videregående opplæring. 5 av 10 har behov for fagskoleutdannede.  Teknikk og industriell produksjon, bygg- og anlegg og elektrofag og er de yrkesfaglige utdanningene det er størst behov for de neste fem årene. NHO vil derfor oppfordre flere unge til å velge yrkesfag. Fagarbeideren er grunnmuren i norsk næringsliv, sier Helene Frihammer.

Samtidig vet vi at næringslivet er i omstilling.  Hvis Vestlandet skal klare å ta ledertrøyen i «det grønne skifte» trenger vi også kunnskap og kompetanse til å gjennomføre dette skifte.  Bedriftene forteller at de ikke har nok kompetanse om hvordan og hva de skal gjøre i egen virksomhet for å bli mer miljøvennlig og omstille seg.  Derfor er også kompetanse som kan bidra til at næringslivet kan gjennomføre den grønne omstillingen en del av nøkkelen til en spennende jobb i fremtiden.

Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse, og jobber som ikke krever utdanning blir færre. Riktig kompetanse og utdanning vil være nøkkelen for å få jobb i fremtidens arbeidsliv.  Med ett fagbrev i hånden vil du få kompetanse og kunnskap som næringslivet etterspør.  Og du vet selvsagt at du ikke låser deg til en retning dersom du velger yrkesfag.  Med et fagbrev har du også krav på å kunne ta almenn påbygg, så her er alle muligheter åpen for deg.

Lykke til med valg av utdannelse - husk at fristen er 1.mars.
Vi håper å se deg i næringslivet!