Yrkesfag øker fortsatt i popularitet

Publisert

Søkertallene for videregående skole viser at søkningen til yrkesfagene fortsetter å øke.Det er gode nyheter for bedriftene i Vestland.

Søkertallene ble presenter for politikere i Hovedutvalg for opplæring og kompetanse og Yrkesopplæringsnemda i Vestland under deres fellesmøte på Åsane Videregående skole tidligere i uken.

YON fellemøte_1.jpg
Disse fagene øker mest
De yrkesfaglige utdanningsprogrammene opplever størst økning i popularitet innen teknologi og industrifag, elektro og datateknologi, naturbruk, restaurant- og matfag og sal, service og reiseliv.  
Bygg- og anleggsteknikk og helse og oppvekstfag er noe mindre etterspurt i år enn det var i fjor. 

Til skoleåret 2022/23 var det innen søkerfristens utgang totalt 8182 søkarere til vg1 i Vestland fylkeskommune. Det er en økning på 204 fra same tidspunkt i fjor. Til yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det en økning på 248 søkere, mens det til studieforberedende utdanningsprogram er det en reduksjon på 44 søkere.

Dette utgjør en økning på knappe 2 prosent i søkere til yrkesfag i vår region.  Til skoleåret 21/22 var 54,4% av søkerne til ykresfag.  Tallene ved utgangen av søkerfristen viser at 56% av søkerne ønsker yrkesfaglig retning som sitt førstevalg.

Det er gledelig å se at søkertallene til yrkesfag øker.  Dette er i tråd med det NHO-bedriftene trenger av kompetanse i årene framover, sier regiondirektør Helen Frihammer.

Tilbudsstrukturen blir viktig
I NHOs kompetansebarometer 2021 oppgir 2 av 3 NHO-bedrifter at de ikke får tak i nok fagfolk. Dette er en rekordhøy andel – og høyest i kompetansebarometerets historie (siden 2014). Mangelen på tilgang til rett kompetanse blant private bedrifter fortsetter å øke og begynner å bli kritisk høyt for stadig flere bedrifter. I Vestland fylke melder over 65 % av våre medlemsbedrifter om et udekket kompetansebehov.

Dette er urovekkende tall, mener regiondirektøren som nå peker på at det er viktig at fylkeskommunen legger godt til rette for at vi, innen de områdene hvor mangelen på fagkompetanse er størst, får tatt opp flest mulig av de kvalifiserte søkerne.