2 av 3 bedrifter i Vestland mangler kompetanse i kunstig intelligens

Publisert

Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestland

NHOs kompetansebarometer for 2023 er nå lansert. Omtrent 2 av 3 bedrifter i Vestland fylke sier de mangler kompetansen de trenger for å ta i bruk kunstig intelligens.

Nytt i årets kompetansebarometer er at vi har spurt bedriftene om kunstig intelligens. Halvparten av bedriftene i Vestland svarer at kunstig intelligens vil være viktig for bedriftens fremtidige vekst og konkurranseevne. Like mange sier at kunstig intelligens vil endre oppgavene i bedriften. Samtidig er det bare 13 prosent av bedriftene som sier de har implementert verktøy basert på kunstig intelligens i sin bedrift.

- De fleste bedriftene sier at kunstig intelligens vil være viktig for dem i årene fremover. Samtidig sier 1 av 3 bedrifter at de ikke har tilgang på nok folk med IKT-kompetanse, sier Helene Frihammer, regiondirektør i NHO Vestland.

Mange bedrifter mangler folk

I årets kompetansebarometer sier 62 prosent av bedriftene i landet at de i stor grad eller noen grad har et udekket kompetansebehov. For Vestland er tallene 64 prosent. Det er en liten nedgang fra fjoråret på 67 prosent.

- Mange bedrifter ønsker å ansette, men får ikke tak i de folkene de trenger. Aller størst behov er det for personer med håndverksfag og ingeniør og tekniske fag, sier Helene Frihammer.

Halvparten av bedriftene som har forsøkt å rekruttere forteller at de ikke fikk ansatt noen. Her skiller spesielt bedrifter i landsforeningen NHO Transport seg spesielt ut. Hele 80 prosent av bedriftene svarer at de ikke fikk ansatt noen, og det er en stor økning fra i fjor.

Men flere bransjer har samme utfordring. 2 av 3 bedrifter i Finans Norge, Fornybar Norge og NHO Service og Handel sier også at de har forsøkt å rekruttere uten å få ansatt noen med riktig kompetanse. 

Bedrifter taper kunder og dropper utvidelse på grunn av mangel på folk 

For bedriftene er mangelen på nok folk med riktig kompetanse noe som får konsekvenser. 4 av 10 bedrifter taper kunder eller markedsandeler på det. Nesten halvparten sier de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av bedriften.

- Årets kompetansebarometer viser at det å velge yrkesfag vil gjøre deg svært attraktiv for tusenvis av bedrifter i Vestland fylke. Det håper jeg mange ungdommer vil huske på nå som det nærmer seg søknadsfrist til videregående skole den 1. mars! Fra NHO sin side er det viktig at vi stadig forbedrer utdanningstilbudet, slik at vi utdanner folk til det arbeidslivet har behov for, avslutter Helene Frihammer, regiondirektør i NHO Vestland.

NHOs kompetansebarometer for 2023 ligger tilgjengelig her: www.hvatrengernorge.no