Skjev kjønnsbalanse skaper rekrutteringsproblemer

Publisert

For bedriftene er det en fordel å kunne rekruttere fra hele befolkningen når de skal få de beste hodene og hendene. Halvparten av de største bedriftene er ikke fornøyd med kjønnsbalansen.

Det nærmer seg kvinnedagen, 8 mars. Det er en anledning til å se på kjønnsbalansen i arbeidslivet.

Det skriver fungerende regiondirektør Benedicte Røer i Dagsavisen.

Hun viser i sitt innlegg til ferske tall fra NHOs medlemsundersøkelse:

"Det første vi kan slå fast er at norske bedrifter ønsker mer mangfold for å sikre kompetanse og innovasjon i morgendagens arbeidsliv. Da NHO spurte bedriftene om dette, svarte tre av fire bedrifter at de opplever skjev kjønnsbalanse blant søkerne som et problem.  

 For bedriftene er det en fordel å kunne rekruttere fra hele befolkningen når de skal få de beste hodene og hendene. Halvparten av de største bedriftene er ikke fornøyd med kjønnsbalansen. Åtte av ti av disse opplever det som et problem når de rekrutterer.  

En av tre bedrifter oppgir at de ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift. Det er først og fremst de mannsdominerte bransjene som sier at de ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift. Dette viser at vi må vi se på hvordan vi kan få flere kvinner interessert i yrker som tradisjonelt sett domineres av menn, og omvendt.  

I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Men kvinner og menn gjør fortsatt forskjellige valg når det gjelder utdanninger, karriereveier og stillinger. Likere utdannings- og karrieremuligheter vil bidra til at forskjellene mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedet minsker.  

NHO lanserte nylig sitt årlige kompetansebarometer. Her spør vi bedriftene om hva slags arbeidskraft de har mest bruk for tiden framover og om de har et udekket kompetansebehov. Norske bedrifter rapporterer et stort behov for teknologer. Tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister er etterspurte. Dette er fagområder med svært lav kvinneandel. For å sikre at bedriftene får den bredeste og beste kompetansen, jobber NHO, NITO og Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering for å få flere jenter til å søke teknologiutdanning.  

Så i anledning 8. mars, vil jeg oppfordre flere unge kvinner til å velge realfag og teknologiske fag som utdanningsløp. Utdanning innen teknologi og realfag gir enorme muligheter. Norge står overfor store endringer drevet fram av teknologi. Vi som samfunn har alt å tjene på at flere kvinner griper mulighetene en teknologisk utdanning gir".